• Technická výchova pre ZŠ
     • Technická výchova pre ZŠ

     • V 1. polroku školského roka 2018/2019 Spojená škola Martin zrealizovala technickú výchovu pre základné školy,
    • Víťazstvo v kategórii „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“
     • Víťazstvo v kategórii „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“

     • SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila Výzvu na podávanie súťažných návrhov v rámci iniciatívy Európsky týždeň odborných zručností 2018.