• Súťaž „Tímový záchranár“
     • Súťaž „Tímový záchranár“

     • Dňa 12. apríla 2017 sa žiaci našej školy odboru mechanik hasičskej techniky zúčastnili medzinárodnej športovo-vedomostnej súťaže
    • Matematický klokan 2017
     • Matematický klokan 2017

     • Na Slovensku 20. marca 2017 odštartoval 20. ročník  medzinárodnej súťaže.
    • Portrét Doriana Graya
     • Portrét Doriana Graya

     • Návšteva divadelného predstavenia - 
       
    • Zváračské súťaže
     • Zváračské súťaže

     • Pekné umiestnenie dosiahol Jakub Michálek zo IV.I triedy, študent odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, v medzinárodnej súťaži v Moste ( Česká republika) O zlatou kuklu společnosti SIAD.