Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Automobilová technika
Automobilová technika
Cisco
CISCO
Dopravná výchova
Futbalový
Futbalový krúžok
Hasičský krúžok
Hudobno-dramatický krúžok
Kondičné posilňovanie
Konštruovanie - Solid Works
Konverzácia v AJ - Fabrová
Konverzácie k maturitným skúškam
Konverzačné cvičenia v AJ - Kačková
Krúžok slova a literatúry
Literárny krúžok
Literárny krúžok
Matematicko-fyzikálny
Matematicko - fyzikálny krúžok
Matematika - Považanová
Mladý Slovák
Mladý Slovák
Moderná technológia
Nemecky do Volkswagenu
Percepčná analýza
Plávanie
Plávanie
Plávanie
Plávanie Mgr. Fabuš
Plávanie
Plávanie
Plávanie
Plávanie - Ozaniak
Plávanie Ozaniak
Po stopách našich predkov
Po stopách našich predkov
Posilňovňa - Hulej
Posilňovňa - Šípka
Posilňovňa Mgr. Šípka
Práca s integrovanými žiakmi
Práca s integrovanými žiakmi - LA
Praktická angličtina
Praktická Angličtina
Príprava na maturitné skúšky
Príprava na MS - matematika
Programovanie v Pascale
Rybársky krúžok
Strojár začiatočník
Strojár začiatočník - Litvajová
Školský časopis
Školský časopis
Taliančina
Taliančina
Technické kreslenie
Turistický krúžok
Veselé projekty
Veselé projekty
Vysoká škola dievčenskej zručnosti
Vysoká škola dievčenskej zručnosti
Život vo VB
Život vo Veľkej Británii

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2017

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24,
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria