Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Automobilová technika
Automobilová technika
Cisco
CISCO
Dopravná výchova
Futbalový
Futbalový krúžok
Hasičský krúžok
Hudobno-dramatický krúžok
Kondičné posilňovanie
Konštruovanie - Solid Works
Konverzácia v AJ - Fabrová
Konverzácie k maturitným skúškam
Konverzačné cvičenia v AJ - Kačková
Krúžok slova a literatúry
Literárny krúžok
Literárny krúžok
Matematicko-fyzikálny krúžok
Matematicko - fyzikálny krúžok
Matematika - Považanová
Mladý Slovák
Mladý Slovák
Moderná technológia
Nemecky do Volkswagenu
Percepčná analýza
Plávanie Mgr. Fabuš
Plávanie - Baka
Plávanie - Fabuš
Plávanie - Lukáč
Plávanie - Lukáč
Plávanie - Ozaniak
Plávanie - Šípka
Plávanie Ozaniak
Plávanie Šípka
Po stopách našich predkov
Po stopách našich predkov
Posilňovňa
Posilňovňa - Hulej
Posilňovňa - Šípka
Práca s integrovanými žiakmi
Práca s integrovanými žiakmi
Praktická angličtina
Praktická Angličtina
Príprava na maturitné skúšky
Príprava na MS - matematika
Programovanie v Pascale
Rybársky krúžok
Strojár začiatočník
Strojár začiatočník - Litvajová
Školský časopis
Školský časopis
Športové hry - bedminton
Taliančina
Taliančina
Technické kreslenie
Turistický krúžok
Veselé projekty
Veselé projekty
Vysoká škola dievčenskej zručnosti
Vysoká škola dievčenskej zručnosti
Život vo VB
Život vo Veľkej Británii

© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2017

Kontakt

  • Spojená škola
    Červenej armády 25,
    036 01 Martin
  • 043 400 11 10

Fotogaléria