Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Automobilová technika
Cisco
Dopravná výchova
Futbalový krúžok
Futbalový krúžok
Hasičský krúžok
Hudobno-dramatický krúžok
Kondičná príprava športovcov
Kondičná turistika
Konštruovanie - Solid Works
Konverzácie k MS
Konverzácie k odbornej angličtine
Kruhový tréning
Krúžok slova a literatúry
Literárny krúžok
Matematicko - fyzikálny krúžok
Mladý Slovák
Moderná technológia
Nemecky do Volkswagenu
Percepčná analýza
Plávanie
Plávanie
Plávanie
Plávanie
Plávanie
Plávanie
Po stopách našich predkov
Posilňovňa - Šípka
Práca s integrovanými žiakmi
Príprava na maturitné skúšky
Príprava na MS - matematika
Programovanie v Pascale
Strojár začiatočník
Školský časopis
Športové hry
Športové hry - bedminton
Taliančina
Technické kreslenie
Turistický krúžok
Vysoká škola dievčenskej zručnosti
Zdravý životný štýl
Život vo Veľkej Británii

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.06.2019

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria