Aktivity na našej škole

Exkurzia na Hasičskej stanici

Hasičska stanica DHZO Sučany.

Nielen teória, ale aj praktické oboznámenie sa s technickými prostriedkami používanými v ochrane pred požiarmi je predmetom práce hasičského krúžku.

Preto sme navštívili 10. marca Hasičskú stanicu DHZO Sučany, kde sme sa oboznámili so zásahovými vozidlami, ich vybavením, prostriedkami individuálnej ochrany. Žiaci sa taktiež oboznámili s denným poriadkom jednotky, priebehom služby, ako aj s históriou a činnosťou hasičskej jednotky. Prezreli si operačné pracovisko, kde im pracovníčka vysvetlila činnosť strediska, postup pri prijatí udalosti ako aj operačné riadenie zásahu. Na záver si prezreli celú stanicu, jej vybavenie a jednotlivé miestnosti slúžiace pre prípravu, oddych, odpočinok ako aj zvyšovanie fyzickej kondície hasičov. 

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria