Aktivity na našej škole

Prednáška o bankových operáciách

Prednáška na tému aktívnych a pasívnych operácií bánk .

Dňa 28.4.2015 sa konala v našej škole prednáška odborníkov z Tatrabanky,  a.s. z Martina. Prednáška bola na tému aktívnych a pasívnych operácií bánk .Vedúca pobočky Tatrabanky, Ing. Zuzana Zimanová, pútavo porozprávala o najdôležitejších bankových operáciách, o bankových produktoch , ktoré prinášajú banke zisk, ale aj o produktoch prinášajúcich úžitok klientom bánk. Žiaci IV.C a II.P triedy boli informovaní aj o možnosti získať pri založení študentského účtu  po absolvovaní testu 30 eur na tento účet.

Ing. Mária Calíková PhD.

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria