Aktivity na našej škole

Strojárska olympiáda 2015

8. ročník celoslovenskej súťaže

Strojárska olympiáda

Rozvíjajúci sa strojársky priemysel na Slovensku pociťuje, aj napriek kríze, nedostatok pracovných síl v oblasti technicky vzdelanej mládeže. Tento nedostatok zabezpečuje mladým ľuďom dobrú perspektívu v ich uplatnení v zamestnaní.

Projekt  Strojárska olympiáda vznikol s cieľom podnietiť záujem študentov o problematiku strojníctva formou zábavných vedomostných súťaží. Hlavným organizátorom je Strojnícka fakulta STU Bratislava s podporou významných slovenských a zahraničných firiem.

Aj v školskom roku 2014/2015 sa naši žiaci zapojili do 8. ročníka tejto celoslovenskej súťaže.  Prvé dve kolá sa uskutočnili elektronickou formou, kde súťažiaci vypracovali testy z matematiky, fyziky, strojníctva a odborného predmetu podľa vybratej kategórie. V treťom kole bolo úlohou súťažiacich vypracovať súťažnú prácu na tému z piatich oblastí, ktorú obhajovali pred trojčlennou odbornou porotou.

 Do finále, ktoré sa konalo 12.2. 2015 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, postúpili aj študenti našej školy  Andrej Hurta z II.B, Denis Ruttkay z II.C a Patrik Filo z III.B.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.                 

                                                                                              Mgr. Alena Hanusková

 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria