Aktivity na našej škole

Literárna exkurzia v Tajove a Banskej Bystrici

Tento rok sme sa opäť vybrali na exkurziu do rodného domu Jozefa Gregora Tajovského a do Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici.

Triedy I. B a II. B mali možnosť vidieť rodisko tohto významného autora II. vlny slovenského realizmu a prostredie, ktoré ho formovalo ľudsky i profesionálne.  Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí z jeho života, o jeho pokusoch písať poéziu, o jeho živote s Hanou rodenou Lilgovou, rodáčkou z Martina, i o jeho putovaní domov po I. svetovej vojne. Náš autobus potom nabral smer Banská Bystrica, kde sme v troch expozíciách strávili čas s ľudovými hudobnými nástrojmi. Mohli sme si ich aj vyskúšať a fúkať do obyčajnej pastierskej trúby nie je veru vôbec jednoduché. Na interaktívnej hodine sme boli zahrnutí informáciami o spisovateľoch spojených s Banskou Bystricou, predovšetkým o Sládkovičovi, Bottovi a Chalupkovi. Okrem osobných predmetov autorov sme cez obrazovku mohli počuť zvukové záznamy, vidieť fotografie, pokiaľ boli zachované. V Bábkarskom salóne na nás čakali marionety, javajky a maňušky. Trochu sme sa vrátili do obdobia detských rokov a vyskúšali, akým spôsobom sa vodia.  Táto exkurzia bola vďaka zaujímavo podanému výkladu veľmi obohacujúca a radi navštívime tieto miesta zas.
Mgr. Bročková

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria