Aktivity na našej škole

Futurikon 3

Dňa 31. mája 2018 sa žiaci  I.C. a I.D. triedy zúčastnili zaujímavého podujatia - 3. ročník  Futurikon na Žilinskej univerzite.

V rámci podujatia mali možnosť vyskúšať si technické hračky z budúcnosti, vidieť nové trendy v elektrotechnike, počítačových programoch a simuláciách, v rozširovaní možností číslicovo riadených strojov a zároveň vidieť prezentácie úspešných firiem so svojimi novinkami. 
 
Počas podujatia sa naši študenti okrem spomínaných  prezentácií oboznámili aj s prácami jednotlivých fakúlt a zúčastnili sa aj niektorých workshopov ako napr.:
 
      Počítačové simulácie toku buniek
      Naprogramuj si robota  
      3D tlač
      Riadenie robotickej ruky
      Snímanie biologických signálov
 
Tu sa zasa dozvedeli o nových poznatkoch a smeroch v mikroelektronike, využití programov v priemysle, zdravotníctve a vede a zároveň si prakticky mohli niektoré veci aj odskúšať.
Účasťou aspoň na jednom workshope získali chutnú odmenu. Po prehliadke výstavných expozícií a účasti na workshopoch sa plní dojmov a predsavzatí zvládnuť nové poznatky v oblasti štúdia vrátili späť.
 
Ing. Anton Mäčko

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria