Aktivity na našej škole

2. ročník jarnej série strojárskej „Grand Prix“

Dňa 15. 02. 2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili 2. ročníka jarnej série strojárskej „Grand Prix“ na strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Išlo o súťaž družstiev, ktorá prebiehala v areáli univerzity. V rámci súťaže riešili úlohy, ktoré im boli pridelené pri prezentácii. Úlohy boli praktické aj teoretické a navyše ich museli plniť v časovom strese. Súťaže sa zúčastnilo cca 800 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Ide  o najväčšiu technickú vedomostnú súťaž v rámci Slovenska. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí mali záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti v súťažných oblastiach matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie.

            Družstvo našej školy získalo 2. miesto vo svojej kategórii, čo vzhľadom na vysoký počet zúčastnených a fakt, že sme sa súťaže zúčastnili po prvý krát, môžeme považovať za úspech.

 

                                                                              Ing. Peter Šidlo

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria