Aktivity na našej škole

Otvorená hodina v Cvičnej firme STEP BY STEP, s.r.o.

Dňa 13. 12. 2017 sa v  cvičnej firme Step by Step s. r. o.,

ktorá pôsobí na SOŠP Spojenej školy uskutočnila otvorená hodina. Pripravili  sme ju  pre zamestnancov našej  firmy , ale aj pre profesorov z našej školy v čase predvianočnom pod názvom „Čas vianočný – čas sviatočný“

 

Keďže sme cvičná firma zaoberajúca sa kreatívnymi kurzami, tak sme sa snažili ukázať niektoré z nich. Ako naša pani profesorka Ing. Tóthová  vraví. „Vždy keď prekročíte prah  tejto triedy, zabudnite na klasické vyučovanie , stanete sa zamestnancami firmy so svojimi právami , ale hlavne  povinnosťami.“ Vybrali sme si  zdobenie medovníkov a tvorbu obrázkov enkaustickou technikou. Viacerí  si tak mali možnosť vyskúšať si to prvýkrát.  Otvorená hodina prebiehala v predvianočnej atmosfére s príjemnou vianočnou hudbou, formou zážitkového učenia.  Enkaustika  je jeden z našich zaujímavých kurzov, čo je vlastne kreslenie horúcim voskom pomocou žehličky  na špeciálny papier. Viacerí z nás si tak vyrobili  farebné a medovníkové  darčeky pre svojich najbližších. Navštívili  nás p. zást. Ing. Jesenský, p.uč. Cáliková, Dubcová. Záborská. Veríme, že si takúto akciu v našej firme ešte niekedy zopakujeme.

Naše výtvory a atmosféru si môžete pozrieť vo fotogalérii

J. Janidžárová  - riad. CFA

Ing. A. Tóthová – uč. CFA

 

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria