Aktivity na našej škole

Záverečné skúšky základnej prípravy mechanikov hasičskej techniky

V spolupráci s Odbornou školou DPO Martin ako certifikovaným školiacim strediskom  a DHZ Sučany

ako certifikovaným školiacim strediskom  a DHZ Sučany sme v termíne  21.11.- 24.11 . a  27.11.-30.11.2017  vykonali pre našich študentov   tretieho a štvrtého ročníka odboru mechanik hasičskej techniky  základnú prípravu príslušníkov  a  členov hasičských jednotiek. Absolvovanie takéhoto druhu prípravy ukončené záverečnou skúškou je jedným z hlavných predpokladov aby naši študenti po úspešnom ukončení štúdia mohli  nastúpiť k hasičským jednotkám.  Dňa 1.  decembra na Hasičskej stanici v Sučanoch prebehli záverečné skúšky, kde všetci účastníci úspešne  zložili zákonom predpísané skúšky a získali „Potvrdenie o absolvovaní základnej prípravy členov hasičských jednotiek“.  Teraz už zostáva študentom len úspešne ukončiť  štúdium a zložiť maturitné skúšky.
Ing. Anton Mäčko

 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria