Aktivity na našej škole

69. výročie oslobodenia mesta Martin

Dňa 11.4.2014 sa uskutočnila v kinosále Spojenej školy v Martine spomienková slávnosť  pri príležitosti  69. výročia oslobodenia mesta Martin čsl. armádnym zborom, Červenou a Rumunskou armádou.

 
 
Študenti Spojenej školy pripravili krátky kultúrny program a videoprezentáciu k tejto významnej udalosti. Vzácnymi hosťami boli:
 
 • viceprimátor mesta Martin Ing. Alexander  Lilge,
 • poslanci  Zastupiteľstva ŽSK – PhDr. Katarína Tomášová a Mgr. Tomáš Zanovit,
 • poslanec Mestského zastupiteľstva Mgr. Peter Haščík,
 • riaditeľ televízie Turiec Ing. Rudolf Kollár,
 • pán Jozef Lovás z Klubu vojenských dôchodcov,
 • páni Ľubomír Naništa, Milan Bogáň, p. Srník, Michal Naništa z Klubu vojenskej histórie Bojovník pri Posádkovom klube Martin.
 
Pred samotným programom odovzdal riaditeľ školy Mgr. Jozef Zanovit študentovi  III.ročníka Ondrejovi Holkovi Pamätný list sv. Gorazda za mimoriadne výsledky v športovej streľbe, ktoré menovanému udelilo Ministerstvo školstva SR. Študenti Spojenej školy si potom vypočuli pútavý príhovor pána Lovasa o oslobodzovaní Turca  a Martina, mohli si prezrieť, ale aj vyskúšať dobové zbrane, ktoré priniesli páni z Klubu vojenskej histórie.
 
Ing. Ivan Jesenský
 
 

Zoznam článkov

Kontakt

 • Spojená škola
  Československej armády 24
  036 01 Martin
 • 043/400 11 10

Fotogaléria