Aktivity na našej škole

72. výročie oslobodenia mesta Martin

Dlhá a ťažká to bola cesta, ktorou sloboda prišla k nám, sloboda krvou splatená.
Dnes spomienkou aspoň vypovieme, čo obeta tá pre nás znamená.“
                                                 / M. Bajnoková /

 

       Tieto slová zazneli hneď po hymne SR v úvodnej básni  11.apríl 1945, ktorej autorkou je  naša bývalá kolegyňa Mgr. Mária Bajnoková. Tradíciou na našej škole sa stáva  práve tento aprílový deň, keď spomíname na udalosti z roku 1945, kedy bolo naše mesto Martin oslobodené.
        V tomto roku sme si pripomenuli 72. výročie oslobodenia nášho mesta a spomenuli si na ťažké boje a hrdinstvo bojovníkov a vojakov, ktorí odolávali presile a položili svoje životy, aby sme sa my mali lepšie. 
         Pri tejto príležitosti sa v kinosále našej školy uskutočnila 11.4. 2017 spomienková slávnosť, ktorej sa zúčastnili významní  predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, nášho mesta  a  vzácni hostia z Klubu vojenskej histórie Bojovník pri Posádkovom klube Martin. Žiakov zaujal príhovor pána Jozefa Lovása z Klubu Zväzu vojakov  SR  Klub – Martin Sever, ako aj videoprezentácie z oslobodzovacích bojov a Pamätníka dvom  padlým francúzskym partizánom  v doline Malá v časti Pod skalou. Naši študenti Spojenej školy Martin si vzali tento pamätník pod svoj patronát, aby si uctili ich pamiatku, a aby neupadol do zabudnutia. Pri tejto príležitosti napísal plukovník Ronald Delawarde , pridelenec obrany Francúzskej republiky na Slovensku list, ktorý na slávnostnom podujatí  prečítala žiačka Sára Sviteková.
          A o tom, že sú naši študenti veľmi šikovní, dokazuje aj krátky kultúrny program, ktorý si pripravili v spolupráci s PaedDr. Evou Frankovou a tieňové divadlo, ktoré nacvičili  s Ing. Magdalénou Litvajovou. Na programe technicky spolupracovali p. Milan Kapolka a p. Ľubo-mír Štrba, na  videoprezentácii Mgr. Boris Ťažký a Stanislav Sobkuliak.
          V závere nášho podujatia si prítomní mohli pozrieť výstavku historických zbraní a dozvedieť sa zaujímavosti z bojov  od zástupcov z Klubu vojenskej histórie Bojovník pri Posádkovom klube Martin.
 

PaedDr. Eva Franková

 

 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria