Aktivity na našej škole

Cena pre jazyky 2016

28.9.2016 sme sa s kolegyňou Mgr. Barborou Kačkovou zúčastnili slávnostného odovzdávania ceremónie Cena pre jazyky 2016 v Bratislave. 

Za našu školu som prihlásila náš projekt Modernizácia, ktorého kvalitné výsledky práce majú možnosť vidieť aj naši študenti školy na stránkach školy v Moodli a za jeho pomoci sa pripravovať na vyučovanie.
Aj keď naša škola nevyhrala, získali sme prestížnu pozvánku na prezentáciu víťazných projektov a následný workshop o metóde CLIL. Ocitli sme sa medzi riaditeľmi stredných škôl, zástupcami vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií, zástupcov Ministerstva školstva, Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a štátnej školskej inšpekcie a hneď na úvod sme si vypočuli tieto slova z úst pani riaditeľky Ireny Fonodovej, SAAIC  - Národná agentúra programu Erasmus +: „Svojou prítomnosťou pozdvihujete úroveň učiteľského povolania a vašich škôl. Toto stretnutie je dôstojnou oslavou práce učiteľov, ktorá dáva priestor pracovitým učiteľom skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a byť členmi ocenených učiteľov za ich svedomitú prácu.Vitajte na stretnutí skvelých odborníkov v oblasti jazykového vzdelávania.“
Týmto sa chcem poďakovať všetkým kolegom a kolegyniam za ich skvelú, neúnavnú a reprezentatívnu prácu v oblasti vzdelávania mladých ľudí a ich výnimočný prínos nielen pre žiakov školy, ale predovšetkým za šírenie dobrého mena školy a zvyšovanie jej prestíže.

Mgr. Andrea Fabrová

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria