Aktivity na našej škole

Slávnostná akadémia

71. výročie oslobodenia mesta Martin
 

V tomto roku sme si pripomenuli 71. výročie oslobodenia nášho mesta a spomenuli si na ťažké boje a hrdinstvo bojovníkov a vojakov. Odolávali presile a aj napriek utrpeniam a obetiam položili svoje životy za náš krajší dnešný život.

         Martin  bol oslobodený 11.apríla 1945 jednotkami 4. brigády Prvého československého armádneho zboru. V tom istom čase jednotky 1. a 3. brigády zboru oslobodili Priekopu a Vrútky. Z južnej strany  Turca  zároveň s jednotkami 4. československej brigády prišli do Martina vojaci  18. rumunskej divízie spolu s vojakmi 2. ukrajinského frontu.

          Pri tejto príležitosti sa v kinosále našej školy uskutočnila 11.4. 2016 spomienková slávnosť, ktorej sa zúčastnili predstavitelia nášho mesta  a  vzácni hostia z Klubu vojenskej histórie Bojovník pri Posádkovom klube Martin. Zaujímavý bol príhovor pána Jozefa Lovása z Klubu Zväzu vojakov  SR  Klub – Martin Sever.

        Študenti Spojenej školy pripravili krátky kultúrny program, tieňové divadlo a videoprezentáciu k tejto významnej udalosti. Pod javiskom si na konci podujatia mohli prítomní pozrieť výstavku historických zbraní a čo – to sa dozvedieť o týchto významných historických udalostiach od zástupcov z Klubu vojenskej histórie Bojovník pri Posádkovom klube Martin.

PaedDr. Eva Franková

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria