Aktivity na našej škole

Maturitné skúšky 2016

MS 2016

Mesiac marec nie je len začiatkom pekných slnečných dní, ale aj obdobím písomných maturitných skúšok. Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnil v dňoch 15. - 18. marca 2016  klasickou písomnou formou, s tým, že na vybraných školách prebehla MS aj elektronickou formou zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Elektronická forma externej časti  - Maturita online/E-MATURITA  je maturitnú skúška len EČ MS a je  rovnocenná s písomnou formou EČ MS. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné a zároveň  žiakom maturujúcim elektronicky pridáva e-Test manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom, ktorý je nastavený o 5 minút. 

Takáto forma, tak ako v minulom školskom roku aj v tomto školskom roku, sa konala aj na našej škole  –  zo slovenského jazyka a literatúry.

Dňa 15.3.2016  14 žiakov IV.C triedy vykonalo Maturitu online.

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria