Aktivity na našej škole

Tímový záchranár

Dňa 09. 04. 2015 sa 6 žiakov v troch dvojčlenných družstvách zúčastnilo súťaže „Tímový záchranár“

Dňa 09. 04. 2015 sa 6 žiakov v troch dvojčlenných družstvách zúčastnilo súťaže „Tímový záchranár“, ktorá sa konala v objekte  Strednej školy požiarnej ochrany ministerstva vnútra slovenskej republiky v Považskom Chlmci. Išlo už o 6. Ročník tejto súťaže, na ktorú sme dostali pozvánku ako škola prvý raz.

Vo veľmi silnej konkurencii 45 súťažiacich družstiev naši dvaja žiaci Ľubomír Šimo a Patrik Weis získali 4. miesto vo svojej kategórii, čo je vzhľadom na to, že sa zúčastnili prvý krát v histórii tejto súťaže, veľmi dobrý výsledok.

Súťaž mala veľmi dobrú úroveň a super atmosféru. O jej náročnosti svedčí aj to, že o niektorých súťažiacich sa musela v cieli postarať záchranná služba, lebo súťažiaci vydali zo seba všetko.

Súťaž sa skladala z teoretickej časti, kde súťažiaci absolvovali písomný test a športovej časti, ktorá pozostávala z plnenia desiatich hasičských disciplín.

Hodnotný a určite aj prínosný deň dokumentujú aj priložené fotografie.

Ing Peter Šidlo

 

 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria