Aktivity na našej škole

RC systém µLAB v Spojenej škole v Martine.

V rámci projektu  Modernizácia obsahu, metód a prostriedkov vzdelávania v strojárskom a elektrotechnickom odbore zameraná pre potreby trhu Spojená škola v Martine implementovala do teoretického vyučovania najnovšiu verziu RC systému rc 2000 – µLAB

V rámci projektu  Modernizácia obsahu, metód a prostriedkov vzdelávania v strojárskom a elektrotechnickom odbore zameraná pre potreby trhu Spojená škola v Martine implementovala do teoretického vyučovania najnovšiu verziu RC systému rc 2000 – µLAB v odboroch Mechanik počítačových sietí a Mechanik elektrotechnik so zameraním na automatizačnú techniku.  Výučba so systémom µLAB je založená na reálnom experimente s podporou počítača. Moderné technológie a presnosť modulového systému vhodne spájajú výsledky teoretickej výučby s výsledkami reálneho experimentu. Systém je vhodný na výučbu základov elektrotechniky, elektroniky, číslicovej techniky , elektrických meraní, riadiacich systémov a základov automatizačnej techniky.  

 

Elektrické schémy sú názorné, ovládanie elektronického  laboratória je intuitívne a prehľadné. Súčasťou systému je súbor pripravených úloh a praktických cvičení, ktoré je priamo možné využiť na teoretickom a praktickom vyučovaní. Modulový výučbový  systém rc2000 – µLAB sa skladá z jednotlivých  kompatibilných modulov. Vysoká presnosť a stabilita modulov je zabezpečená  výberom kvalitných moderných, presných a  stabilných komponentov a konštrukciou, ktorá  rešpektuje vysoké nároky na spoľahlivosť a odolnosť proti poškodeniu  pri práci žiakov. Súčasťou systému sú prístrojové moduly, moduly aktívnych a pasívnych prvkov, číslicové moduly a  regulačné moduly. Systém sa vyznačuje veľkou variabilitou a množstvom úloh, ktoré je možné na ňom realizovať. Prepojenie teoretického výkladu a reálneho experimentu je jedným z najefektívnejších spôsobov vyučovania odborných predmetov. Ďalšia nová moderná odborná učebňa prispeje  k zatraktívneniu štúdia v technických odboroch v Spojenej škole v Martine a pomôže pripraviť našich absolventov pre štúdium  na vysokých školách. 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria