Aktivity na našej škole

Tímový záchranár 2019

Dňa 17. apríla 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili jubilejného  10. ročníka vedomostno-športovej súťaže „Tímový záchranár 2019“. Súťaž určená študentom, ktorí študujú oblasť ochrany pred požiarmi, organizuje Žilinská Univerzita – fakulta bezpečnostného inžinierstva v spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany MV SR v Žiline – Považskom Chlmci, kde sa súťaž pravidelne aj koná. Našu školu reprezentovali dve dvojčlenné družstvá chlapcov z odboru mechanik hasičskej techniky.

Novinkou oproti predchádzajúcim ročníkom bola disciplína v podávaní KPR. Tu si súťažiaci overili svoje znalosti pri poskytovaní prvej pomoci.
Podujatie malo veľmi dobrú úroveň a výbornú atmosféru. Veľa súťažiacich pri plnení disciplín načrelo na dno svojich síl, o čom svedčí aj fakt, že o veľa súťažiacich sa v cieli musela postarať zdravotná služba Červeného kríža.
Pomerne náročná súťaž sa skladala z teoretickej časti, kde súťažiaci absolvovali písomný test a športovo-technickej časti, ktorá pozostávala z plnenia desiatich hasičských disciplín.
Súťaž naberá na popularite a každý rok počet družstiev narastá. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 43 družstiev z celého Slovenska. V chladnom a veternom počasí družstvo v zložení Matej Krištof a Michal Ďuriga obsadili 6. miesto a družstvo Alexander Pavol Kováčik a Pavol Froľa 9. miesto vo svojej kategórii.
K dosiahnutým výsledkom chlapcom gratulujeme.
Ing. Anton Mäčko

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria