Aktivity na našej škole

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 20. novembra 2018 sa na našej škole konal 29. ročník tejto súťaže.

Olympiáda v anglickom jazyku

Zapojilo sa 28 žiakov z mnohých tried . Zmerali si svoje sily v anglickej gramatike , slovnej zásobe, v počúvaní s porozumením a čítaní s porozumením. Šiesti najlepší postúpili na ústnu časť , ktorá obsahovala opis obrázku a voľný rozhovor.

Výsledková listina :  

  1.  Jakub Mihálik
  2.  Miroslav Ovsák
  3.  Richard Vidrich

Do okresného kola postupuje a našu školu bude reprezentovať  Miroslav Ovsák z 3.C triedy.

Všetkým účastníkom ďakujeme a najúspešnejším gratulujeme !

Ing. Miroslav Glonek

Ing. Mária Calíková PhD.

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria