Aktivity na našej škole

Výsledky školského kola 40. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti

Dňa 5. marca 2018  sa uskutočnilo školské kolo 40. ročníka SOČ na našej škole.

Školskej  prehliadky sa zúčastnilo 24 žiakov so svojimi prácami.

Výsledky školského kola

40. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti

 na Spojenej škole Martin

 

Dňa 5. marca 2018  sa uskutočnilo školské kolo 40. ročníka SOČ na našej škole.

Školskej  prehliadky sa zúčastnilo 24 žiakov so svojimi prácami.

 

 Číslo odboru:        09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava                (7 prác)   

  Názov práce:   Radiť či neradiť /konz. Ing. P. Šidlo/

  Súťažiaci          Marek Bevalagua,, II.B.   4.  miesto, práca nepostupuje

Názov práce:   Ozubené kolesá a prevody /konz. Ing. P. Šidlo/

Súťažiaci:        Nikolas Beháň II.B  4. miesto, práca nepostupuje

Názov práce:   Závity   /konz. Ing. P. Šidlo/

Súťažiaci:        Michal Čižmárik II.B  5. miesto, práca nepostupuje

Názov práce    Motor CHD 1603  /konz. Ing. M. Mikolášová

Súťažiaci:        Matej Balog IV.A 1. Miesto – práca postupuje do okr. kola

Názov práce:    Terénna bugina  /konz.Ing. A Mäčko /

Súťažiaci:         Adríán Remper  – 3. miesto, práca nepostupuje

Názov práce     Terénny automobil  /konz.Ing. A Mäčko /

Súťažiaci:          Patrik Šimek  3. miesto, práca nepostupuje

 Názov práce:    Súčiastka na nepriame meranie /konz.M Litvajová , M.Kapolka   

Súťažiaci:          Michal Michálek I.G   2. Miesto – práca postupuje

 

Číslo  odboru:       11 Informatika                                                 (2 práce)

           Názov práce:   Monitorovací robotický tank /konz. Ing. A. Mäčko/

           Súťažiaci:         Adam Warecha, Martin Jurky I.C - 2. miesto /práca postupuje             

           Názov práce:   Domáca meteostanica /konz. Ing. J Svoboda/

            Súťažiaci:       Dominik Brunčiak I.  1. Miesto práca postupuje do okr. kola

 

Číslo odboru:        12 Elektrotechnika a hardware                       (2 práce)         

            Názov práce:   Robotická ruka  /konz. Bc. J. Muller/

            Súťažiaci :        Pavol Gulas III.C - 1. miesto /práca postupuje do okr..kola /

            Názov práce    Dopravníková linka /konz. A.Mäčko/          

            Súťažiaci          Ivan Marko II.C 2. Miesto – práca nepostupuje

            Názov práce    Solárna nabíjačka konz. A.Mäčko

            Súťažiaci          Samuel Sedlák I.C  3.miesto – práca nepostupuje

 

 

Číslo odboru:     5  Ekonomika a riadenie                                     (4 práce)    

            Názov práce:   Podnikateľský plán /konz. Ing. A. Tóthová

            Súťažiaci :        Natália Weissová IV. P  1. miesto / postupuje  do okr.kola/

            Názov práce:   Podnikateľský plán   konz. Ing. M. Caliková, PhD/

            Súťažiaci :        Silvia Molnárová   IV. P.2.  miesto  /práca nepostupuje

            Názov práce:   Podnikateľský plán /konz. Ing. M. Caliková, PhD/

            Súťažiaci :        Benita Ballová   IV. P .3. miesto / práca nepostupuje 

            Názov práce:   Podnikateľský plán konz. Ing. M. Caliková, PhD/

            Súťažiaci :        Tatiana Hricová   IV. P   4. miesto práca nepostupuje

 

   Číslo odboru:        01 Voľný čas                        (7 prác)         

        Názov práce:   Renovácia motocykla Jawa /konz. Ing. I. Bujňáková, Ľ.Štrba

         Súťažiaci :        Dušan Petrovič   1. miesto  /práca postupuje do okr. kola  

        Názov práce:    Hasičský šport  . / konz. Ing. I. Bujňáková , Ľ.Štrba         

        Súťažiaci           Patrik Tichý III.I  2. miesto /práca postupuje do okr. Kola

         Názov práce    Stolný tenis / konz. Ing. I. Bujňáková    

         Súťažiaci          Martin Borguľa III.I 3. Miesto – práca nepostupuje

        Názov práce     Zdravá výživa konz. Ing. I. Bujňáková

        Súťažiaci           Daniel Hulín III.I 4.-7. miesto

        Názov práce:   História a pravidlá has.súťaží /konz. Ing. A. Mäčko/

        Súťažiaci :         A. P. Kováčik III.A   4.-7. miesto 

         Názov práce:   História hasičského zboru Záturčie / konz. Ing. I. Bujňáková          

         Súťažiaci           Patrik Tichý III.A 4.-7. Miesto

        Názov práce      Oprava vysokozdvižného vozíka /konz. Ing. I. Bujňáková

        Súťažiaci            Jakub Kolena III.I 4.-7. Miesto

 

     Číslo odboru:        14 Tvorba učebných pomôcok                         (2 práce) 

        Názov práce       Činnosť jednosmerného motora konz. Ing. A. Mäčko/ 

        Súťažiaci             Branislav Bubenko I.C 2. Miesto – práca nepostupuje

        Názov práce       Skladanie síl /konz. Ing. Ľ. Plica  

        Súťažiaci             Saskia Kolesárová I.F  1. Miesto – práca postupuje

 

Do okresného kola SOČ postúpilo celkom 9 súťažných prác , ktoré sa uskutočnilo na SPŠ v Martine dňa 16. marca 2018.

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí vypracovali a prezentovali  práce na zaujímavé témy, ako aj všetkým konzultantom za ich pomoc, rady a  čas.

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria