Aktivity na našej škole

Literárna hodina v Turčianskej knižnici netradične a čitateľská gramotnosť žiakov

Dňa 10.11.2017 študenti 1.A triedy s vyučujúcou slovenského jazyka a literatúry

PaedDr. Evou Frankovou strávili hodinu literatúry v Turčianskej knižnici netradične. Pripravila nám ju Mgr. Zorka Kalmanová v hudobnom oddelení na tému Slovenskí básnici a ich vzťah k modernej hudbe.

       Keďže v súčasnej dobe sa do centra pozornosti dostáva čoraz viac problematika zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov, aj naším cieľom je vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich vyjadriť svoj názor a vedieť si ho obhájiť. Študenti si tu osvojili niekoľko aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ako boli: práca s textom, jeho interpretácia, rozvoj prezenčných zručností, formulácia vlastnej myšlienky, tvorba vhodného nadpisu k textu, prezentácia vlastného názoru, odpovede na úlohy a otázky k textom, hudobné hádanky a pod.

        Príjemné prostredie spojené s hudbou dotváralo ich tvorivé aktivity .Veľmi pohotovo a so záujmom reagovali na dané úlohy. Pracovali s hudobnými ukážkami a s  textami M. Válka, M. Lasicu, K. Knechtovej, M. Žbirku, B. Filana, K. Peteraja, Kristíny, M. Spirita, R. Müllera a ďalších. Oboznámili sa bližšie aj s niektorými ich zhudobnenými textami.

         Všetci sme si okrem príjemného zážitku a dobrého pocitu  odniesli aj pochvalu a niektorí aj výbornú motivačnú známku.

                                                                            

                                                                                 PaedDr. Eva Franková

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria