Aktivity na našej škole

Výsledky okresného a krajského kola 39. ročníka SOČ

Dňa 17. marca 2017 sa uskutočnilo okresné  kolo 39. ročníka SOČ

Výsledky okresného 39. ročníka SOČ

 

Dňa 17. marca 2017 sa uskutočnilo okresné  kolo 39. ročníka SOČ

na Strednej priemyselnej škole v Martine. Na okresnej prehliadke

súťažilo celkom 7 prác s nasledovným výsledkom:

 

Číslo  odboru:    09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

Názov práce: Prevodovky

Súťažiaci: (Marek Brisuda – IV.A)- 3. Miesto – práca nepostupuje

 

Číslo  odboru:    11 Informatika

Názov práce: Email marketing software Emailer

Súťažiaci: Patrik Karaba  III.E (1. miesto – postup do kr. kola /

Názov práce: Vývoj a optimalizácia hier programov. V C++

Súťažiaci: Denis Ruttkaj- IV.C-/3 miesto – práca postupuje

 

Číslo odboru:   12 Elektrotechnika a hardware

Názov práce: Programovanie pohybov robota na diaľkové ovládanie

Súťažiaci : Ivan Marko – I.C  /3. Miesto – práca nepostupuje

Názov práce: Pripojenie vonk.zariadenia k procesoru

Súťažiaci : Ján Vašíček – II.C – nezúčastnil sa

 

Číslo odboru:   15  Ekonomika a riadenie

Názov práce: Podnikateľský plán

Súťažiaci: Patrícia Húsová – IV.P /2. miesto -  postup do kr. kola /

Názov práce: Podnikateľský plán

Súťažiaci:  Branislav Weiss  IV.P /3.miesto –nepostupuje/

 

Číslo odboru:    17  Pedagogika, psychológia, sociológia

Názov práce:   Eutanázia

Súťažiaci: Sara Sviteková,Dorota  Frantová II.P/2. Miesto – práca postupuje do kr. kola/

 

Zo 7 súťažných prác postúpili do krajského kola celkom 4 práce.

 

 

Študentom, ktorí postupujú do krajského  kola SOČ, želáme veľa šťastia pri úspešnom  prezentovaní prác. Krajské kolo SOČ sa uskutoční 4. Apríla  2017 na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste .

 

Martin, 06.04.2017                                                      

 

Výsledky krajského kola  39. ročníka SOČ

Dňa 4. apríla  2017 sa uskutočnilo krajské kolo 39. ročníka SOČ

na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Na krajskej  prehliadke

súťažili z našej školy celkom 4 práce s nasledovným výsledkom:

 

Číslo  odboru:    11 Informatika

Názov práce: Emailer Software marketing

Súťažiaci: Patrik Karaba  II.E –2. miesto

Názov práce:

Súťažiaci: Denis Ruttkaj –IV.C – 6. miesto

 

Číslo odboru:   15  Ekonomika a riadenie

Názov práce: Podnikateľský plán

Súťažiaci: Patrícia Húsová – IV.P – 6.miesto

 

Číslo odboru:    17  Pedagogika, psychológia, sociológia

Názov práce:   Eutanázia  

Súťažiaci: Sara Sviteková, Dorota Frantová – II.P – 6.miesto

 

Celoštátne kolo 39. ročníka SOČ

 

V dňoch 26.-28. apríla 2017 sa uskutočnilo celoslovenské  kolo SOČ na SPŠ v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnil žiak našej školy Patrik Karaba z III.E triedy /odbor elektromechanik silnoprúdovej techniky v súťažnom odbore

11 Informatika. Názov práce E-mailer marketing Software  Postúpil z 2. miesta V krajskom kole ,. čím si zabezpečil  účasť na Celoštátnom kole, Svoju prácu prezentoval pred odbornou hodnotiacou komisiou a študentami stredných odborných škôl a gymnázií, ktorí postúpili ako najlepší z krajských a okresných kôl. V odbore informatika  bola veľmi silná konkurencia, v ktorej sa nakoniec vôbec nestratil, ba práve naopak, získal krásne umiestnenie v podobe

2. miesta  Naprogramovať Software si vyžaduje veľa času a znalostí z tohto odboru. 

Je to aplikácia určená na uľahčenie a automatizovanie e-mail marketingu, kde  Riešil hlavne problém so spamom, Praktické využitie je širokospektrálne, v školstve (na rozposielanie noviniek, info o podujatiach, materialy...) pre firmy( reklama, prieskum, recenzie....) banky (newslettre, info pre jednotlivých užívateľov ...) obce a mestá  ( info o podujatiach, novinky, zasielanie pracovných ponúk jednotlivcom, oslovovanie občanov , odosielanie ankiet...). Aplikácia bola vytvorená za účelom zjednodušenia a zefektívnenia  marketingu firiem pričom  automaticky doplní všetky náležitosti potrebné k reklame, "V jednoduchosti je krása

a zisk."dodáva Patrik.  http://E-Mailer.sk/

Patrikovi Srdečne blahoželáme  a želáme veľa šťastia a energie k záverečným skúškam, ktoré ho čakajú v júni. Veríme, že  nájde uplatnenie v živote a bude môcť pracovať v tejto tak rýchlo rozvíjajúcej sa oblasti.

 

 

Súťažiaci Žilinského kraja sa stali víťazmi 39. ročníka celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa konala 25. až 28. apríla 2017 v Banskej Bystrici Nás teší, že k prvenstvu prispel  aj žiak našej školy.

 

Všetkým súťažiacim, ďakujeme nielen  za reprezentáciu našej  školy, seba, svojich schopností, zručností, za účasť, umiestnenia v školskom, okresnom, ale aj krajskom kole 39.ročníka SOČ. Osobitne treba poďakovať Patrikovi Karabovi, ktorý sa počas štúdia pravidelne v jednotlivých kolách umiestňoval na popredných miestach. Právom patrí k najúspešnejším žiakom v tejto súťaži.   Zároveň ďakujeme aj všetkým  konzultantom za ich čas, energiu, cenné rady a pomoc, ktorú študentom venovali.

Martin 10.05.2017

Ing. A. Tóthová, Ing. E. Vrábová - Koordinátori šk.kola SOČ

 

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria