Aktivity na našej škole

Literárna exkurzia v Tajove a v B. Bystrici

3. mája 2017 sa III. D, odbor TAP z I. E a z II. D zúčastnili literárnej exkurzie s pedagogickým dozorom Mgr. Bročkovou a Mgr. Žingorovou.

Prvá zastávka na našej trase bola v rodnom dome J. G. Tajovského v Tajove. Okrem expozícií venovaných tomuto autorovi sme mali krátky exkurz k dielu Jozefa Murgaša, taktiež rodákovi z Tajova. Zaujal nás predovšetkým jeho maliarsky talent a to, akým spôsobom prispel k bezdrôtovej komunikácii. Po hodine výkladu o živote a literárnej tvorbe autora kritického realizmu sme sa presunuli do Literárneho a hudobného  múzea v Banskej Bystrici, ktoré má svoje expozície v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice. Navštívili sme Domov múz, kde sme mali interaktívnu hodinu zameranú na Andreja Sládkoviča. Spestrením neboli len zvukové nahrávky, ale aj naša dramatizácia balady Žltá ľalia od ďalšieho známeho štúrovca - Jána Botta. Žiaci z III. D a I. D podali obdivuhodné výkony. :)  Naše kroky ďalej smerovali do expozície Ľudových nástrojov na Slovensku, pričom sme si mohli vyskúšať píšťaly i fujary. Nikto z nás by nepovedal, aké umenie je na týchto nástrojoch vylúdiť nejaký zvuk. Poslednou expozíciou bol Bábkarský salón. Tam sme mali možnosť obdivovať rôzne marionety a jávky, ktorými bábkoherci tvorili predstavenie nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Niekoľkí z nás si to aj vyskúšali a zistili, že je to veru náročné.  Plní poznania a nových vedomostí sa tešíme na ďalšie exkurzie.

 

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria