Aktivity na našej škole

Hasičský deň 2016

Dňa 3.5.2016

Dňa 3.5.2016 sa uskutočnila v našej škole súťaž s názvom študentský železný hasič,  ktorej súčasťou bola aj ukážka zásahu hasičov. Túto ukážku vykonali v spolupráci s Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Martine dvaja naši žiaci z 4.A triedy. Bol to druhý ročník tejto súťaže a dúfame že toto pomyselné „žezlo“ preberú žiaci z ďalších tried, aby táto tradícia mohla ďalej pokračovať.

Prihlásení žiaci absolvovali súťažné úlohy, ktoré úzko súvisia s hasičstvom a hasičským športom. Žiaci boli rozdelení do troch kategórii a to chlapci, chlapci odboru mechanik hasičskej techniky a dievčatá.

 

Ing. Peter Šidlo

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria