Aktivity na našej škole

Návšteva Hasičského múzea

Podľa programu práce Hasičského krúžku 18. februára  žiaci navštívili Hasičské múzeum v Martine -Priekope.

Expozícia múzea  je v bývalých vojenských skladoch SIM.

Tu si žiaci prezreli technické prostriedky ochrany pred požiarmi požívané na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch od polovice 19. storočia. Oboznámili sa s prácou pumpových striekačiek ťahaných koňmi, kde namiesto motora vodu čerpali hasiči. Skúsili si to aj prakticky, ale po pár minútach pokus vzdali. V ďalších  častiach expozície si prezreli prívesné striekačky z minulého storočia, z ktorých niektoré typy sa dodnes požívajú. Oboznámili sa aj so spôsobom hasenia v  19. storočí ako aj s ochrannými prostriedkami hasičov pred účinkami ohňa. Taktiež si prezreli si aj uniformy hasičov takmer z celého sveta.

Vo vonkajšej časti expozície si prezreli aj historické automobily, cisternové a špeciálne hasiace automobily od 30-tich rokov minulého storočia do súčasnosti.

 

Na záver návštevy sa previezli aj na malej drezine, ktorá je súčasťou expozície múzea.

 

FOTOGALÉRIA

 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria