Aktivity na našej škole

Maturitná skúška 2015

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

MS 2015

V tomto školskom roku sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  uskutočnil v dňoch 17. - 19. marca 2015  klasickou písomnou formou, s tým, že na vybraných školách prebehla MS aj elektronickou formou.

Elektronická forma externej časti  - Maturita online/E-MATURITA  je maturitnú skúška len EČ MS. Maturita online  je rovnocenná s písomnou formou EČ MS. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné a zároveň  žiakom maturujúcim elektronicky pridáva e-Test manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom, ktorý je nastavený o 5 minút

Takáto forma sa konala aj na našej škole zo slovenského jazyka a literatúry.

17.3.2015  zo 112 žiakov  19 žiakov IV.C triedy konalo MS elektronickou formou externej časti .

 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria