Aktivity na našej škole

Vyhodnotenie našich žiakov z okresného a krajského kola SOČ

9.3.2015 sa uskutočnilo okresné kolo SOČ a 26.3.2015 krajské kolo SOČ

Výsledky okresného kola 37. ročníka SOČ

 

          Dňa 9. marca 2015 sa uskutočnilo okresné  kolo 37. ročníka SOČ na Strednej priemyselnej škole v Martine. Okresnej  prehliadky sa zúčastnilo celkom 8 študentov so svojimi prácami, 2  práce zo školského kola postúpili priamo  do krajského  kola SOČ.

 

Číslo odboru:     01 Problematika voľného času 

Názov práce:   Detský folklórny súbor Turiec

Súťažiaci :        Martin Macura... 1. miesto  / postup do krajského kola/

 Názov práce:  Budovanie  svalovej hnoty, posilňovanie

 Súťažiaci:        Tomáš Greisiger ...3. miesto /nepostupuje do kr. kola/

 

Číslo  odboru:    11 Informatika 

Názov práce:   Školský  e-shop

Súťažiaci:         Patrik Karaba .... /priamy postup do krajs.kola /    

 

Číslo odboru:    12 Elektrotechnika a hardware 

Názov práce:   Priemyselné videnie

Súťažiaci :        Denis Ruttkay ......2. miesto /postup do krajsk.kola/

Názov práce:   Robot Lego Mindstorms EV3

Súťažiaci :        Andrej Hurta,Martin Hanko ..3. miesto/postup do kr..kola/

 

Číslo odboru:     14  Tvorba  učebných pomôcok

Názov práce:   Diagnostický prístroj s diagnostickou zástrčkou

Súťažiaci:         Boris Hrivňák  ....2.miesto  /postup do krajsk. kola/

Názov práce:   Hriadeľové čapy

Súťažiaci:         Matej Gubány,Filip Paľovčík ..4. miesto/nepostupuje do kr.kola/

 

Číslo odboru:     5  Ekonomika a riadenie

Názov práce:   Podnikateľský plán

Súťažiaci :        Zuzana Jurgová  IV. P ... /priamy postup  do krajs.kola/

 

Číslo odboru:    17  Pedagogika, psychológia, sociológia

Názov práce:   Rodové stereotypy 

Súťažiaci:         Natália Kňazková, Martina Blašková ..3.miesto/postup do kr.kola/

 

 Martin, 12.03.2015                  

Fotogaléria: https://plus.google.com/photos/113292773569473641673/albums/6124486884162551601
 

 

Výsledky krajského  kola 37. ročníka SOČ

 

          Dňa 26. marca 2015 sa uskutočnilo krajské  kolo 37. ročníka SOČ na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Na krajskej prehliadke bolo prezentovaných celkovo 7 prác, ktoré postúpili z okresného kola.

 

         Najlepšie obstála študentka Zuzana Jurgová, ktorá prezentovala podnikateľský plán  Sue Nechtový obchod. Umiestnila sa na krásnom 2. mieste a postupuje do celoštátneho kola SOČ, ktoré sa uskutoční  v dňoch 21.- 24. apríla 2015 na Hotelovej akadémii v Piešťanoch. Prácu na tému Školský e-shop prezentoval Patrik Karaba, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Ostatným študentom patrí čestné uznanie za účasť, ale aj získanie skúseností a porovnanie sa s konkurenciou.

 

        Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, reprezentáciu  a umiestnenie v jednotlivých kolách 37. ročníka SOČ, ako aj konzultantom za ich čas, pomoc a odborné rady, Z. Jurgovej želáme veľa šťastia v celoštátnom kole SOČ.

 

Martin, 29.3.2015

Ing. Tóthová – koordinátor SOČ

 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria