Aktivity na našej škole

Školské kolo SOČ 2014/2015

37. ročník Stredoškolskej  odbornej činnosti

   

Výsledky školského kola

37. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti

na Spojenej škole Martin

 

Dňa 25. februára 2015 sa uskutočnilo školské kolo 37. ročníka SOČ na našej škole. Školskej prehliadky sa zúčastnilo celkom 15 prác,  z toho 10 prác  postúpilo do okresného kola SOČ /z toho 2 práce priamo postupujú do krajského  kola SOČ/:

 

Číslo odboru:         01 Problematika voľného času                    (2 práce)

            Názov práce:   Detský folklórny súbor Turiec 

Súťažiaci : Martin Macura................. 1. miesto  /práca postupuje do okr.kola/

            Názov práce:   Budovanie  svalovej hnoty, posilňovanie

Súťažiaci: Tomáš Greisiger ...............2. miesto /práca  postupuje do okr. kola/

 

Číslo odboru:        09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava              (1 práca)   

            Názov práce:   Prenosná striekačka 12

Súťažiaci: Jozef Horváth, Jozef Weis  ..3. miesto /práca nepostupuje do okr.kola/

 

Číslo  odboru:       11 Informatika                                            (1 práca)

           Názov práce:   Školský  e-shop

Súťažiaci: Patrik Karaba ...1. miesto /postupuje priamo do krajs.kola/                            

 

Číslo odboru:        12 Elektrotechnika a hardware                  (4 práce)         

            Názov práce:   Priemyselné videnie

Súťažiaci : Denis Ruttkay            1. miesto /práca postupuje do okr.kola/

            Názov práce:   Robot Lego Mindstorms EV3

Súťažiaci : Andrej Hurta, Martin Hanko 2. miesto  /práca postupuje do okr.kola/

            Názov práce:   Blikajúca hviezda s procesorom PIC

Súťažiaci: Patrik  Filo                  3.  miesto /práca nepostupuje do okr.kola/

            Názov práce:   Model Teslovej turbíny

Súťažiaci: Peter Košarišťan          4.  miesto /práca nepostupuje do okr.kola/

 

Číslo odboru:        13 História, filozofia, právne vedy                   (1 práca)

           Názov práce:   Mošovce v premenách času

Súťažiaci: Milan Piško                 1. miesto /práca postupuje do okr. kola/

 

Číslo odboru:     14  Tvorba  učebných pomôcok                       (3 práce)

            Názov práce:   Diagnostický prístroj s diagnostickou zástrčkou

Súťažiaci: Boris Hrivňák               1.miesto  /práca postupuje do okr. kola/

            Názov práce:   Hriadeľové čapy

Súťažiaci: Matej Gubány, Filip Paľovčík    2. miesto / postupuje do okr.kola/

            Názov práce:   Ložiská

Súťažiaci: Erik Hubina, Jaroslav Nepela .....3. miesto /nepostupuje do okr.kola/

 

Číslo odboru:     15  Ekonomika a riadenie                                (2 práce)    

            Názov práce:   Podnikateľský plán

Súťažiaci : Zuzana Jurgová  IV. P ...1. miesto / postupuje  priamo  do krajs.kola/

            Názov práce:   Podnikateľský plán

Súťažiaci : Monika Beňová  IV. P ...3.  miesto  /nepostupuje do okr.kola/          

 

Číslo odboru:    17  Pedagogika, psychológia, sociológia          (1 práca)

            Názov práce:   Rodové stereotypy 

Súťažiaci: Natália Kňazková, Martina Blašková .1.miesto /postupuje do okr.kola/

 

Zároveň  ďakujeme všetkým študentom, ktorí vypracovali a prezentovali  práce na zaujímavé témy, ako aj všetkým konzultantom za ich pomoc, rady a ich čas.

 

Študentom, ktorí postupujú do okresného kola SOČ, želáme veľa šťastia pri úspešnom  prezentovaní prác. Okresné kolo SOČ sa uskutoční 9.  marca 2015 na Strednej priemyselnej škole v Martine.

Martin, 28.02.2015                                                Koordinátori školského kola

                                                                            Ing. Tóthová,  Ing. Vrábová

         

 

viac foto...

 

 

 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria