Aktivity na našej škole

Návšteva manažéra v II.P


Dňa 22.1.2015 na hodinu manažmentu v II.P prišiel zaujímavý človek p. Ján Lémeš.

Dňa 22.1.2015 na hodinu manažmentu v II.P prišiel zaujímavý človek p. Ján Lémeš. Je majiteľom vlastnej firmy v oblasti financií a sprostredkovania práce v odbore stavebníctva.  Za úspechom, ktorý v živote dosiahol sa  skrýva najmä jeho  úžasná cieľavedomosť . Vďaka tejto jeho vlastnosti  sa v živote vypracoval z pozície vlakového mechanika  na pozíciu manažéra vlastnej firmy. 

Svoju prednášku začal  netradične otázkou: „ Viete, aká je najhlúpejšia otázka?“ Po niektorých pokusoch študentov nájsť na ňu odpoveď sme sa ju dozvedeli: „Žiadna.“  Teda tá, ktorú nevyslovíme, lebo sa nepýtame.  Veľmi rád sa podelil so študentmi o svoje životné skúsenosti, aké je v živote dôležité stanovovať si ciele a pri ich napĺňaní  byť húževnatý a vytrvalý, aké je dôležité obklopiť sa tými správnymi ľuďmi.  Dobrý manažér je ten, ktorý svoju prácu manažéra  berie ako poslanie (povedal nám to s rukou na srdci). Je to práca náročná, lebo je to práca s ľuďmi. Počas prednášky povedal niekoľko zaujímavých výrokov. Ako napr. „ Peniaze nekrivia charakter, ale ho ukazujú“, alebo „Úspešný človek priťahuje takých istých ľudí, ako je on sám.“

Toto naše stretnutie bolo veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Študenti  II.P prisľúbili, že si každý z nich stanoví na najbližšie obdobie do konca júna aspoň jeden osobný cieľ, ktorý na konci roka spolu preveríme, či sa im ho podarilo splniť.

Čas, ktorý sme mali na prednášku vyčlenenú sme  dvojnásobne predĺžili. Pán Lémeš nám prisľúbil, že  ak budeme mať v budúcnosti nejakú zaujímavú tému, ku ktorej by sme chceli počuť jeho názory , veľmi rád medzi nás opätovne príde, na čo sa už teraz tešíme.

Ďakujeme

Ing. Emília Vrábová 

 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria