Aktivity na našej škole

Nadnárodné stretnutie projektu Erazmus+ No Enemies Violence - Equal Rights

Nadnárodné  stretnutie projektu Erazmus+ No Enemies Violence - Equal Rights Nie násiliu, rovnaké práva pre všetkých. Spojená škola je koordinátorom projektu.

Fotogaléria - Erazmus+

Nadnárodné  stretnutie projektu Erazmus+ No Enemies Violence - Equal Rights Nie násiliu, rovnaké práva pre všetkých.

Spojená škola je koordinátorom projektu a v dňoch 20.-21.novembra sa  projektového stretnutia zúčastnili Ing. Zuzana Christozova  a Ing. Jozef Habiňák. Úlohou nadnárodného mítingu bolo prezentovať partnerské inštitúcie,  pripraviť ďalšie projektové stretnutia, rozpracovať konkrétne úlohy pre partnerov. Súčasťou projektového mítingu boli stretnutia s vedením školy, miestnymi autoritami a neformálne besedy so žiakmi školy. Budúce pracovné stretnutie bude vo februári v  Portugalsku. Už sa všetci veľmi tešíme.

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria