Aktivity na našej škole

Jenga 2014

Dňa 12.6. 2014 ešte nebol piatok – trinásteho, ale v Spojenej škole Martin sa konal  6. ročník našej, už pomaly tradičnej medzitriednej súťaže  JENGA.

Do súťaže sa zapojilo 13 súťažných družstiev po 3 študentoch z každej triedy 1. a  2. ročníka. V súťaži po trojhodinovom čestnom zápolení zvíťazili žiaci 2. A triedy v zložení Šimo, Pjaček a Horák. Druhé miesto získali študenti 1.C triedy v zložení Skaličan, Kapusta, Klein. Tretie miesto v súťaži získali žiaci Šajdák, Čiljak a Hubina z 1.A triedy.
Hra každý rok študentov zaujme, ponúka im nielen rozptýlenie, ale aj zmysel pre tímovú spoluprácu a zdravé súperenie.
PhDr. Emília Lamošová
 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria