Aktivity na našej škole

Technická výchova pre ZŠ

V 1. polroku školského roka 2018/2019 Spojená škola Martin zrealizovala technickú výchovu pre základné školy,

ktorú absolvovalo 382 žiakov druhého stupňa, čo je rekordom v jej krátkodobej histórií. Do technickej výchovy sa zapojili okrem troch ZŠ z Martina: ZŠ Dubčeka, ZŠ Hany Zelinovej, ZŠ Tomáša Zanovita aj mimomartinské školy a to ZŠ Košťany a Turčianske Teplice. Na teoretickom vyučovaní žiaci absolvovali výchovu na zlepšenie finančnej gramotnosti. Praktické vyučovanie bolo zamerané na prácu s drevom, ručné spracovanie kovov, zapájanie elektronických obvodov, decoupage techniku zdobenia predmetov a úvod do počítačových sietí. O zvýšenom záujme o technickú výchovu svedčí aj fakt, že aj v druhom polroku tohto školského roku máme nahlásený záujem zo strany ZŠ pre takmer 300 žiakov. Taktiež v 2. polroku pribudne na teoretickom vyučovaní ďalšia oblasť technickej výchovy, ktorou bude robotika.

Srdečné poďakovanie patrí všetkým pedagógom Spojenej školy, ktorí sa podieľajú na realizácií technickej výchovy.

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria