Aktivity na našej škole

SCIENTIX II

Chcete sa stať súčasťou komunity európskych učiteľov prírodovedných  a technických predmetov?  Tak práve pre Vás je určený projekt SCIENTIX II.

SCIENTIX  je projekt a zároveň  portál  Európskej komisie ( www.scientix.eu),  na výmenu skúseností, zdieľanie  príkladov dobrej praxe a šírenia informácií z oblasti výučby tzv. STEM predmetov (Science, Technology, Engeneering,  Mathematics),  predmetov  zameraných na prírodovedné a odborné vzdelávanie  v Európe. Jeho cieľom je  cieľom je systematizácia vzdelávacích materiálov a vedeckých štúdií,  ktoré sú výstupmi európskych projektov zameraných na prírodné vedy, ktoré boli realizované počas posledných rokoch alebo práve prebiehajú. Hlavne učitelia matematiky, fyziky, biológie, chémie a technických predmetov tu nájdu mnoho inšpiratívnych digitálnych zdrojov  vo viacerých európskych jazykoch. Na portáli sú zhromaždené materiály, ktoré predstavujú skúsenosti z implementácie inovatívnych metód vzdelávania, popularizácie prírodných a technických predmetov  - učebné texty, prezentácie, videá a experimenty z moderných dynamicky rozvíjajúcich sa vedných oblastí ako napr.  nanotechnológie, informatika, mobilné technológie... Učitelia zaregistrovaní na portáli majú možnosť zúčastňovať sa na medzinárodných workshopoch, letných školách, konferenciách a nájsť zaujímavú inšpiráciu pre svoju prácu. Ak vás zaujali predchádzajúce riadky zaregistrujte sa stránke www.scientix.eu. Vo februári  sa uskutočnia vzdelávacie online podujatia - webináre orientované na prácu s portálom. Prednášky budú zamerané na predstavenie portálu, ukážky práce s portálom, využívanie prekladu učebných textov  na požiadanie a budúce aktivity v rámci projektu SCIENTIX II. Ak máte záujem zúčastniť sa prednášok, alebo sa dozvedieť viacej informácií, kontaktujte nás, pošleme vám pozvanie na webináre.
 
Ing. Zuzana Christozova, Ambassador SCIENTIXII, Slovensko, christozova@gmail.com
 
Národní ambassadori projektu SCIENTIX II v triede budúcnosti FUTURE LAB European Schoolnet
 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria