Aktivity na našej škole

Oslávili sme 70. výročie školy

           12.10.2018 bol slávnostný  deň, ktorý sa navždy zapíše do pamäti mnohých z nás. Oslávili sme 70. výročie našej Spojenej školy. Už 70 rokov učitelia a majstri odborného výcviku skladajú mozaiku jej života. A my všetci sme jej  súčasťou.

Čas veľa zmenil, príliš uteká
a nemožno ho vrátiť späť.
Ostáva už len milá spomienka
na 70 prežitých liet.

          Hymna, úvodná báseň, film o škole, krásny valčík...

         A po ňom  sa nám prihovorili naši mladí kolegovia – moderátori – Mgr. Aďka Fabrová a Ing. Juraj Valášek, ktorí nás sprevádzali slávnostným  programom a privítali vzácnych hostí ŽSK a mesta Martin. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy PaedDr. Jozefa Zanovita sa o slovo prihlásili aj vzácni hostia:  viceprimátor mesta Martin Milan Malík, Janka Školová – riaditeľka Odboru školstva a športu ŽSK, Ján Mišura – riaditeľ Slovenskej obchodno-priemyselnej komory Žilina, František Mihulka – riaditeľ Strednej priemyselnej školy Chrudim, Ján Mišura – riaditeľ Slovenskej obchodno-priemyselnej komory Žilina a Radomír Žingor -  predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

        Náš kultúrny program pozostával z čísel súčasných i bývalých žiakov, ktorí sú už dnes trénermi a sami vedú mladú generáciu k pohybu, spevu a tancu, za čo im patrí veľká vďaka.

         V prvom bloku sa nám predstavila spevácka skupina učiteľov Spojenej školy Martin s doprovodom klavíra, po nich vystúpili študenti II.C s tanečným číslom Evolúcia tanca. Gymnastické číslo  pripravili naši telocvikári so žiakmi športových tried a prvý blok ukončili spevom a hrou na heligónku naši žiaci Andrej Trnka a Alexander Kováčik.

      Druhý blok sa niesol vo víre spevu a tanca, v ktorom  pod vedením Ing. Magdalény Litvajovej vystúpili naši žiaci v tieňovom divadle, ďalej  tanečná  skupina Deep a v závere nás okúzlil prekrásny  latinsko-americký tanec  Katky a Paťa z tanečného klubu Aknela .

       Náš tretí blok – pod názvom Na ľudovú nôtu otvorila detská ľudová hudba Konvalinka, ktorej členom je žiak našej školy Adrián Weis. Ďalej sa predstavili hostia - DFS Turiec a Repáňovská muzika z Terchovej. Martin Repáň sa stal víťazom folklórnej súťaže Zem spieva.

       Slávnostný večer ukončila naša bývalá žiačka Danka Blahušiaková s úžasnou ohňovou show a svojou skupinou Black Evils.

        Budova každej  školy je spojená so životnými príbehmi mnohých ľudí. Múry samotné však nemajú žiadnu hodnotu, nech sú akokoľvek staré. Hodnotu majú ľudia, ktorí sa spoja a majú spoločný cieľ.

                                                                                                      PaedDr. Eva Franková

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria