Aktivity na našej škole

Futurikon 4

Tak, ako minulý školský rok  31. mája 2018,  tak aj tento školský rok 20. septembra 2018 Žilinská Univerzita   usporiadala pre študentov stredných škôl  zážitkový deň s technológiami budúcnosti pod názvom FUTURIKON 4.

Tohto, v poradí už štvrtého ročníka sa zúčastnili aj žiaci II.C. triedy našej školy. V rámci výstavných stánkov, kde si žiaci mohli otestovať a oboznámiť sa s prácami poslucháčov Žilinskej Univerzity, najväčší záujem prejavili o programovanie NC stroja a práce  študentov fakulty elektrotechniky a informačných technológií.  Nemalý záujem prejavili aj o programovanie a aplikácie firmy Global Logic Slovensko a ich využitie v bežnom živote ako aj v priemysle.
Pretože už boli na minulom ročníku, kde spoznali atmosféru a rozsah podujatia, využili možnosť v tomto ročníku prihlásiť sa do workshopov a zúčastniť sa v riešení úloh týchto workshopov.  Celkom sa zapojilo a prihlásilo 8 žiakov do týchto workshopov:
- Vývoj počítačových hier
- Riadenie moderných elektrických motorov BD215
- Naprogramuj si robota
- Poď riadiť priemyselného robota
- Optimalizácie a simulácie v doprave
Na záver úspešných účastníkov workshopov čakalo losovanie o zaujímavé ceny. S poľutovaním sme mohli konštatovať, že pri losovaní sa šťastie na našich žiakov neusmialo.
Na záver sa všetci jednohlasne dohodli, že nevynechajú možnosť zúčastniť sa piateho ročníka a v mnohých sa utvrdilo presvedčenie úspešného ukončenia štúdia a pokračovania v štúdiu  na Žilinskej Univerzite.
Ing. Anton Mäčko

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria