Aktivity na našej škole

Exkurzia v Turčianskej knižnici v Martine

Naša škola ako jediná stredná škola z regiónu Turiec

každoročne podniká s prvákmi študijných odborov exkurziu do  Turčianskej knižnice v Martine, kde je zabezpečený odborný výklad na tému práca s informáciami.  Táto exkurzia žiakom umožňuje upevniť si pojmy z hodín slovenského jazyka a systematicky na ne napojiť ďalšie a vidieť, ako sa detailne pracuje s jednotlivými informačnými prameňmi. Vďaka ochote pracovníčok knižnice máme možnosť navštíviť jednotlivé oddelenia, vyskúšať si zaradenie kníh a tiež navštíviť jedno z najzaujímavejších oddelení knižnice - hudobné oddelenie. Aj toto je pre žiakov motiváciou, aby sa stali pravidelnými členmi knižnice a využívali jej služby.
 
 
Vyučujúce SJL

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria