Aktivity na našej škole

Loďou v ústrety budúcej kariére.

Dňa 13.10. 2017 sme sa zúčastnili na základe pozvánky

Žilinskej univerzity , Katedry vodnej dopravy na vyhliadkovej plavbe po Dunaji v Bratislave loďou Žilina.  Tejto akcie sa zúčastnili žiaci Marek Moravčík,  Erik Jablonský, Marek Švec , Viliam Grešo z triedy III.B a žiačky Benita Ballová a Silvia Molnárová zo IV.P triedy.

Žiaci absolvovali nielen zaujímavé predstavenie študijných odborov , ktoré ponúka  Žilinská univerzita, ale aj odborný výklad o vodnej doprave na Slovensku. Žiaci mali možnosť pozrieť strojovňu lode, absolvovať prehliadku nákladného prístavu , navštíviť lodenicu a vidieť opravu plavidiel. Mohli klásť otázky kapitánovi, pracovníkom Žilinskej univerzity a úspešným absolventom tejto univerzity.

Akcia bola  za priaznivého počasia veľmi vydarená a zaujímavá.

Vypracovala : Ing. Mária Calíková PhD.

FOTOALBUM

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria