Aktivity na našej škole

REALITNÝ VODIČÁK

Vzhľadom na pozitívne ohlasy odbor školstva a športu v spolupráci s firmou MGM & partners, s. r. o. realizoval  vzdelávací seminár REALITNÝ VODIČÁK

pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Aj žiaci našej školy z tried IV. C a IV. P sa zapojili do tejto akcie. Po  úspešnom absolvovaní testu 15 žiakov získalo tento certifikát a škola dostala ďakovný list za účasť v súťaži.  Certifikáty žiakom rozdali triedni učitelia spolu s maturitným vysvedčením. Žiaci získali  informácie o trhu nehnuteľností a potrebný návod ako napr. čítať list vlastníctva, alebo čo vplýva na cenu nehnuteľností  bez toho, aby boli z hľadiska nedostatku informácií a vedomostí nútení využívať služby tretích osôb. Získané informácie môžu účastníci vzdelávacieho seminára využiť v praxi .
Ing. Mária Calíková PhD.

 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria