Aktivity na našej škole

Majstrovstvá v CNC freza 2017

Skvelé umiestnenie martinského strojára, Marek Brisuda obhájil prvenstvo. V areáli Agrokomplexu v Nitre sa v dňoch 25. až 28. apríla uskutočnilo v poradí tretie slovenské finále vo frézovaní a sústružení na číslicovo riadených strojoch.

 
Veľký úspech v tomto finále v kategórii frézovania získal žiak Spojenej školy v Martine Marek Brisuda. Za prvenstvo získal takmer meter vysoký putovný pohár, medailu, diplom a finančnú odmenu. Jeho prvenstvo je o to zaujímavejšie, že ho obhájil po vlaňajšom úspechu, keď sa finále konalo netradične v rakúskom meste Hallein pri Salzburgu.
 
  Marek Brisuda prešiel od jesene až do januára sitom okresných a krajských kôl a ako najlepší programátor sa prebojoval až do slovenského finále, ktoré sa za účasti strojárskych odborníkov uskutočnilo v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre. Samotnej súťaži predchádzal turnaj v bowlingu a podľa umiestnenia v ňom určil poradie pre hlavnú strojársku súťaž. Vo finále sa Marek stretol s kolegami z martinskej priemyslovky a odbornej školy z Podbrezovej. Finále, ktoré bolo rozdelené na frézarov a sústružníkov, pozostávalo z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej mali súťažiaci naprogramovať výrobu konkrétnej súčiastky, v praktickej časti sa podľa šablóny hodnotila samotná výroba. „Podľa výkresu som naprogramoval výrobu atypickej  súčiastky na číslicovo riadenom obrábacom stroji, zvolil som rezné nástroje, dokumentačne som pripravil všetky operácie,“ povedal šťastný Marek po súťaži. „Následne bolo potrebné súčiastku vyrobiť. Išlo o nefunkčnú a atypickú súčiastku, ktorá v praxi nemala praktické využitie.“ Súťažiaci museli splniť kvalitatívne predpoklady, ale limitujúcim bol aj čas. Nakoniec o víťazovi rozhodol práve čas. Kto súčiastku vyrobil pred termínom, získal k dobru prvenstvo. Po roku sa to opäť podarilo Marekovi, ktorý jediný stihol všetko pred časovým limitom. Jeho kolegovia už také šťastie nemali. V hodnotení kvality komisia prideľovala body za presné rozmery, drsnosť povrchu a manipuláciu s číslicovo riadenými centrami.
  Radosť žiaka strojárskej odbornej školy bola opodstatnená: „Obhájiť titul je určite náročnejšie. Bola to zodpovedná úloha. Pred súťažou som nemal možnosť vyskúšať si stroj, rezné podmienky, proste prostredie. Ale skúsenosti zavážili. Čas bol rozhodujúci a ja som sa do neho zmestil ako jediný. Mám z toho veľkú radosť, naozaj veľkú.“
  Mareka Brisudu na súťaž pripravuje už tradične triedny učiteľ Ing. Peter Šidlo a majster odbornej výchovy Bc. Dušan Urbanec. Neskrývali nadšenie z úspechu zverenca. Na súťaž sa šiel pozrieť aj úspešný riaditeľ úspešnej Spojenej školy v Martine Jozef Zanovit, ktorý skvelý úspech žiaka školy podčiarkol: „Je to veľký individuálny úspech ale je to aj ocenenie práce všetkých učiteľov a majstrov odbornej výchovy, ktorí sa starajú o rast mladej strojárskej generácie. Strojárstvo má v Martine značnú tradíciu. Naša škola sa k tejto tradícii hrdo hlási a v strojárskych odvetviach dosahuje vynikajúce výsledky. Ukazuje sa, že remeslo, tradícia a potreby firiem už začínajú vnímať aj rodičia a stále viac a viac žiakov sa k nám hlási na štúdium.“

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria