Aktivity na našej škole

Rozlúčka so štvrtákmi 19.5.2017

Nebolo to tak dávno, keď pred štyrmi rokmi zasadli do školských lavíc Spojenej školy   dnešní maturanti.

19.5.2017  kroky študentov a učiteľov našej školy viedli  do vyzdobenej  kinosály , aby sme sa s nimi rozlúčili a školský zvonec im  zazvonil naposledy.

        Snáď každý z  nás vo svojom živote zažil chvíľu, keď prišiel čas povedať „zbohom“, zdvihnúť hlavu a pozrieť sa vpred . Študenti z  jednotlivých tried si pripravili krátky kultúrny program pod vedením PaedDr. Evy Frankovej a Ing. Magdalény Litvajovej.  Ing. Alena Tóthová vyhodnotila a odmenila s riaditeľom  školy Mgr. Jozefom   Zanovitom  najlepších žiakov v školských súťažiach a SOČ.

        O niekoľko dní sa uzavrie jedna kapitola života našich študentov. Zostane  len v spomienkach, na fotografiách i tablách.

         Už len jedna skúška...Všetci im držíme palce a želáme  šťastnú ruku pri maturitnom stole a do ďalšieho života im prajeme všetko len to najlepšie. Dúfame, že na dni prežité medzi nami  budú spomínať milo a s úsmevom.   

 

                                                     PaedDr. Eva Franková

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria