Aktivity na našej škole

Exkurzia na Prečerpávacej vodnej elektrárni (PVE) Čierny Váh.

Dňa 28.4.2017  sa zúčastnili žiaci Spojenej školy Martin,

, z tried II.A, II.B, I.B., I.C. - elektrotechnického zamerania, na exkurzii na Čiernom Váhu- na Prečerpávacej vodnej elektrárni (PVE). Exkurzie sa zúčastnilo 42 žiakov .

Žiaci si prezreli hlavný velín PVE, ktorý je elektronicky riadený a zároveň prepojený s ostatnými elektrárňami na Slovensku.

Ďalej si žiaci prezreli 7 strojovní , ktoré sú uložené pod sebou v poschodiach v hĺbke 28 m, 7 turbín- generátorov na výrobu elektrickej energie.

Exkurzia splnila svoj účel, žiaci boli spokojní s priebehom exkurzie, načerpali nové vedomosti,  vrátili sme sa v poriadku a zdraví.

Mgr. Miroslav Kyzek , Ing. Mária Calíková PhD.

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria