Aktivity na našej škole

Olympiáda sa im zapáčila

V priestoroch dielní Spojenej školy v Martine sa minulý týždeň uskutočnil 7. ročník krajského kola technickej olympiády pre žiakov základných škôl.

V kategórii A žiakov 8. a 9. ročníkov sa na nej zúčastnilo sedem dvojíc, v kategórii B žiakov 5. až 7. ročníkov sedem jednotlivcov. Súťažiaci sa do krajského kola prebojovali z okresných preborov.

  Technická olympiáda z roka na rok naberá na popularite. V tomto roku sa do nej v okresoch Žilinského kraja zapojilo v kategórii A 77 základných škôl, ktoré zastupovalo 154 žiakov a v kategórii B 60 škôl so 60 žiakmi. Krajskú olympiádu na vysokej úrovni pripravili pracovníci Spojenej školy v Martine a porota v zložení Tatiana Moskalová, Milan Žingor, Ján Körösi, Ľubomír Hanus a Marián Hríb hodnotila teoretickú a praktickú časť a pri zhotovenom výrobku aj dodržanie rozmerov, kvalitu opracovania a estetickú úroveň. Z domácich zástupcov sa v prvej kategórii na peknom treťom mieste umiestnila dvojica zo ZŠ Krpeľany Matúš Hrdek a Jakub Milan, v druhej kategórii skončil na slušnom piatom mieste Budaj Šankár zo ZŠ T. Zanovita z Martina. Súťažiaci v závere potvrdili, že konfrontácia zručností s rovesníkmi z kraja sa im páči a motivuje ich k dobrým výsledkom. Ocenení získali diplomy a vecné ceny. Riaditeľ Spojenej školy v Martine Jozef Zanovit ocenil, že súťaž je z roka na rok zaujímavejšia a hlási sa do nej čoraz viac základných škôl. „Na základných školách sa čoraz častejšie venujú ručným prácam a podporujú technickú výchovu. Bolo to vidieť aj na vyučujúcich, ktorí prišli do Martina so svojimi zverencami a technické zručnosti dokážu bez problémov vyučovať.“

 

  Výsledky – kategória A (dvojice):

1. Filip Dodek a Patrik Banetka (ZŠ Klokočov)167,5 b.,

2. Tobiáš Grobarčík a Barbora Bandíková (ZŠ Rabčice) 166,5,

3. Matúš Hrdek a Jakub Milan (ZŠ Krpeľany) 160,5,

4. Filip Vyparina a Timotej Hliva (ZŠ M. R. Martákovej L. Mikuláš) 157,

5. Matúš Kianička a Samuel Lazar (Gymn. Žilina)156,

6. Adam Kvasný a Viliam Močarník (ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená) 149,5,

7. Branislav Murín a Matúš Mahút (CZŠ D. Kubín) 137.

Kategória B (jednotlivci):

1. Karolína Vráblová (ZŠ Lipová 2 Rajec),

2. Pavol Humený (ZŠ Ľubela),

3. Adam Eliaš (ZŠ Matušku D. Kubín),

4. Tomáš Brisuda (ZŠ Oravská Lesná),

5. Budaj Šankár (ZŠ T. Zanovita Martin),

6. Juraj Dzúrik (Gymn. Tvrdošín)

- mp –

Snímka: autor

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria