Aktivity na našej škole

Červené stužky

Dňa 28.11.2018 sa žiaci III.E odboru technickoadministratívny pracovník

zúčastnili vyvrcholenia kampane Červené stužky, ktorá sa konala v období pred svetovým dňom boja proti AIDS.  Toto stretnutie sa konalo v priestoroch auly MÚ v Žiline. Naša škola sa tiež aktívne zapojila do tejto kampane, a preto sme sa stretnutia spolu s mnohými školami z celého Slovenska zúčastnili. Vystúpila tu MUDr. Štofková z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine s odbornou prednáškou na tému HIV/AIDS. Apelovala na to , že táto choroba má neustále rastúcu tendenciu a je potrebné šíriť osvetu aj v tejto oblasti, pretože je to choroba liečená, ale ešte stále nevyliečiteľná a máva fatálne následky. Poukázala najviac na ochranu pred šírením choroby , ale  priniesla  aj pozitívne informácie o výskume vakcíny, ktorá by bola účinná pri prevencii.

Ďalšia prednáška bola na tému obchodovania s ľuďmi, o rizikách práce v zahraničí a možných negatívnych následkoch.

Naša škola dostala diplom za účasť v kampani boja proti AIDS od MŠVVaŠ, OÚ odboru školstva v Žiline, Kancelárie WHO SK a Gymnázia sv. Františka v Žiline.

Ing. Mária Calíková PhD.

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria