Aktivity na našej škole

Pozvánka na druhé kolo prijímacích skúšok

Oznamujeme žiakom končiaceho deviateho ročníka a zákonným zástupcom žiakov, že druhé kolo prijímacích skúšok do študijných odborov sa uskutoční v utorok 19. júna 2018 od 8.00 h v zasadacej miestnosti školy. Prijímanie žiakov do učebných odborov je možný ihneď na personálnom oddelení školy.

Prihlášky na štúdium pošlite na adresu.
Spojená škola,
Československej armády 24,
036 01 Martin,
resp. prineste osobne na personálne oddelenie školy.
Informácie: ssmt@vuczilina.sk, tel.: 043/400 1115.

 

Voľné miesta
Študijné odbory:

2411 K mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač – duálne vzdelávanie

2447 K mechanik hasičskej techniky

2679 K mechanik mechatronik

2679 K mechanik mechatronik – duálne vzdelávanie

697 K mechanik elektrotechnik

 
Učebné odbory:

2487 H 01 autoopravár mechanik

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

6475 H technicko-administratívny pracovník

2433 H obrábač kovov – duálne vzdelávanie

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24,
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria