• Projekty a granty

      • Naša škola sa zapája do rôznych projektových výziev, v ktorých je veľmi úspešná. Prostredníctvom projektov inovujeme vyučovací proces zabezpečením najmodernejších učebných pomôcok, tvorbou vzdelávacích materiálov, výmenné odborné stáže pre žiakov v zahraničí, zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch, spoznávanie rôznych medzinárodných kultúr a priateľstiev.