• Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Spojenej škole v Martine
  • Novinky

     • Matematický klokan

      Náš život v školskom roku 2019/20 tri a pol mesiaca fungoval inak, ako sme boli zvyknutí. Vzdelávanie nevynímajúc. Aj učitelia a žiaci, sa museli zo dňa na deň prispôsobiť novým podmienkam. Nebolo to jednoduché.

      Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan. Testy smutne v školách čakali na žiakov. Neostávalo iné riešenie, ako súťažiť online.

     • Otvárame štadión!

      V stredu 2. septembra 2020 o 10.00 hodine za účasti oficiálnych hostí, atlétov, študentov školy a verejnosti otvoria atletický štadión pri Spojenej škole v Martine.

      Myšlienka postaviť v našom meste atletický areál je stará už niekoľko rokov. Pred deviatimi rokmi vzniklo Občianske združenie „Výstavba štadióna pri Spojenej škole v Martine“, ktoré združilo zapálených ľudí a začalo pracovať na dokumentácii a samotnej realizácii atletického štadióna. V minulom roku sa myšlienku podarilo pretaviť do konkrétneho projektu. Schvaľovacie procedúry sa dostali do finálnej podoby. Dvanásteho decembra 2019 sa prvé stavebné stroje zahryzli do terénu a po takmer deviatich mesiacoch bolo dielo hotové. Krásny projekt a krásny štadión – aj tak by sa dalo nazvať úsilie a nadšenie členov združenia. Podarilo sa to, v čo už málokto veril. Šoféri a chodci, ktorí v zime a na jar prechádzali martinským slimákom,

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

      Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

      Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

     • Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

      Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek. Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa

     • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

      Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

      V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

   • Realitný vodičák 2019

    Realitný vodičák 2019

    20.05.2019 09:41
    Realitné centrum MGM  a Partners s podporou ŽSK opäť na našej škole uskutočnili prednášku , ktorá sa týkala informácií sveta realitného trhu.

    Užitočné informácie získali žiaci 4.A a 4.B triedy , ktorí  následne po preštudovaní materiálov, ktoré dostali v elektronickej podobe, robili testy.  Dvadsiati žiaci tieto testy úspešne zvládli a získali cerifikát s názvom Realitný vodičák. Žiakom gratulujeme. Naša škola dostala diplom ako poďakovanie za zorganizovanie prednášky a zrealizovanie testovania  zúčastnených žiakov.

    Ing. Mária Calíková PhD.

     

   • Tímový záchranár 2019

    Tímový záchranár 2019

    26.04.2019 07:47
    Dňa 17. apríla 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili jubilejného  10. ročníka vedomostno-športovej súťaže „Tímový záchranár 2019“. Súťaž určená študentom, ktorí študujú oblasť ochrany pred požiarmi, organizuje Žilinská Univerzita – fakulta bezpečnostného inžinierstva v spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany MV SR v Žiline – Považskom Chlmci, kde sa súťaž pravidelne aj koná. Našu školu reprezentovali dve dvojčlenné družstvá chlapcov z odboru mechanik hasičskej techniky.
    Novinkou oproti predchádzajúcim ročníkom bola disciplína v podávaní KPR. Tu si súťažiaci overili svoje znalosti pri poskytovaní prvej pomoci.
    Podujatie malo veľmi dobrú úroveň a výbornú atmosféru. Veľa súťažiacich pri plnení disciplín načrelo na dno svojich síl, o čom svedčí aj fakt, že o veľa súťažiacich sa v cieli musela postarať zdravotná služba Červeného kríža.
    Pomerne náročná súťaž sa skladala z teoretickej časti, kde súťažiaci absolvovali písomný test a športovo-technickej časti, ktorá pozostávala z plnenia desiatich hasičských disciplín.
    Súťaž naberá na popularite a každý rok počet družstiev narastá. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 43 družstiev z celého Slovenska. V chladnom a veternom počasí družstvo v zložení Matej Krištof a Michal Ďuriga obsadili 6. miesto a družstvo Alexander Pavol Kováčik a Pavol Froľa 9. miesto vo svojej kategórii.
    K dosiahnutým výsledkom chlapcom gratulujeme.
    Ing. Anton Mäčko
   • Významný športový úspech

    Významný športový úspech

    26.04.2019 07:33
    V našej škole sa skrývajú veľké športové talenty. Okrem kolektívnych športov máme aj športovcov individualistov.
    Takým je aj žiak tretieho ročníka Lukáš Kubička,
    ktorý svojou neúnavnou prácou a odhodlaním dosahuje vo svojej športovej disciplíne – beh na dlhé trate a maratónske behy významné celoslovenské a aj medzinárodné úspechy.
    Za najvýznamnejších úspech v tomto roku možno považovať Majstrovstvá Slovenskej republiky juniorov v behu na 3000m, ktoré sa konali 3. marca 2019 v Bratislave. Lukáš dosiahol časom 9:21,53 min. druhé miesto. 
     
    Za tento nevídaný úspech mu srdečne gratulujeme.
     
    Ing. Anton Mäčko
   • Matematický klokan 2019

    Matematický klokan 2019

    10.04.2019 10:54
    21. marca 2019 sa opäť „klokanilo“.

    So svojím dôvtipom zabojovalo 53 študentov od prvého po štvrtý ročník.

    V kategórii KADET sa najlepšie umiestnili:

    1. Marek Ertelt 1.A
    2. Patrik Kirschner 1.A
    3. Juraj Valalík 2.A

    V kategórii JUNIOR:

    1. Michal Volna 3.A

                       2. Adrián Jurečka 3.A

                       3. Ivan Marko 3.C

    Úspešným študentom blahoželáme, najmä školskému šampiónovi M. Volnovi, ktorý sa v celoslovenskej konkurencii umiestnil medzi prvými 7% najlepších riešiteľov.

     

    FOTOGALÉRIA

   • Expert geniality show u nás v škole

    Expert geniality show u nás v škole

    13.02.2019 07:57
    V januári sme sa dočkali výsledkov z celoslovenskej súťaže Expert geniality show, ktorá sa konala 29. novembra 2018.

    Zúčastnili sa jej žiaci I. B a II. F triedy. Vyberali si úlohy z kategórií: Dejiny, udalosti, umenie; Do you speak English? Mozgolamy; Tajomstvá prírody; Svetobežník; Góly, body, sekundy. Svoje vedomosti podrobili skúške, ktorá ich má motivovať k ďalšiemu rozširovaniu obzorov. Na rok radi privítame okrem stálych účastníkov aj ďalších záujemcov v tejto súťaži. 

    Mgr. Bročková

     

    FOTOGALÉRIA

  • Počet návštev

   Počet návštev: 7974942
  • Zvonenie

   Nedeľa 27. 9. 2020
   • Ponuka práce

   • Partneri

   •  

     

     

  • Fotogaléria

   • ocenenie_lukas_kubicka
   • Slávnostné otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska
   • Literarna_exkurz_Orava
   • luzcka_kultura
   • benikovsky
   • solid_19
   • kniznica_2019
   • Realitny vodicak
   • Tímový záchranár 2019
   • Matem_kengura_2019
   • Expert geniality (2019)
   • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní (2019)