• Novinky

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

      Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

     • Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

      Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek. Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa

     • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

      Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

      V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

     • „Aj my rozumieme po Anglicky!“

      Dňa 2. 3. 2020 sme sa so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili činohernej anglicko–slovenskej divadelnej inscenácie JACK & JOE. Žiaci si počas hry mohli utvrdiť gramatické javy a novú slovnú zásobu. Príbeh dvoch bratov bol veľmi vtipne spracovaný, doplnený vstupmi o slovnej zásobe a morálnym ponaučením na konci. Spätnou väzbou od našich študentov sme zistili, že sa im divadlo veľmi páčilo a určite by opäť prijali ďalšiu takúto možnosť navštíviť anglické predstavenie.

    • Ocenenie Lukáša Kubičku
     • Ocenenie Lukáša Kubičku

      Dňa 28.11.2019 v Dolnom Kubíne sa konalo

      Slávnostné oceňovanie žiakov stredných škôl za výskum, vedu a šport.

      Z našej školy bol ocenený žiak štvrtého ročníka Lukáš Kubička za úspešnú reprezentáciu Slovenska a našej školy v atletike a cezpoľnom behu.

     • EXKURZIA OSVIENČIM

      V rámci zážitkového vyučovania predmetu Dejepis, naša škola organizuje každý rok exkurziu do Osvienčimu a Krakova. Dňa 10.12.2019 žiaci druhých ročníkov sa zúčastnili exkurzie. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkmi pripomínajúcimi svetu zvrátenosť a obludnosť nacistického režimu.

   • Futurikon 3

    Futurikon 3

    01.06.2018 08:04
    Dňa 31. mája 2018 sa žiaci  I.C. a I.D. triedy zúčastnili zaujímavého podujatia - 3. ročník  Futurikon na Žilinskej univerzite.
    V rámci podujatia mali možnosť vyskúšať si technické hračky z budúcnosti, vidieť nové trendy v elektrotechnike, počítačových programoch a simuláciách, v rozširovaní možností číslicovo riadených strojov a zároveň vidieť prezentácie úspešných firiem so svojimi novinkami. 
     
    Počas podujatia sa naši študenti okrem spomínaných  prezentácií oboznámili aj s prácami jednotlivých fakúlt a zúčastnili sa aj niektorých workshopov ako napr.:
     
          Počítačové simulácie toku buniek
          Naprogramuj si robota  
          3D tlač
          Riadenie robotickej ruky
          Snímanie biologických signálov
     
    Tu sa zasa dozvedeli o nových poznatkoch a smeroch v mikroelektronike, využití programov v priemysle, zdravotníctve a vede a zároveň si prakticky mohli niektoré veci aj odskúšať.
    Účasťou aspoň na jednom workshope získali chutnú odmenu. Po prehliadke výstavných expozícií a účasti na workshopoch sa plní dojmov a predsavzatí zvládnuť nové poznatky v oblasti štúdia vrátili späť.
     
    Ing. Anton Mäčko
   • Krásy Rajeckej doliny

    Krásy Rajeckej doliny

    16.05.2018 08:36
    9. mája 2018 sa trieda 3. B a výber z tried 3. D, 3. A a 3. C

    vybrali poobzerať krásy Rajeckej doliny. Prvou zastávkou boli malebné Čičmany s jedinečne zdobenou architektúrou. Okrem malieb  na domoch nás zaujala aj expozícia, ktorá predstavovala vtedajší život, spôsob obživy a zvyky v tejto obci.  Ďalším unikátom na tejto trase bol pohyblivý betlehem v Rajeckej Lesnej. Toto majstrovské dielo  pochádza z dielne Jozefa Pekara, má rozmery  8,5 x 3 x 2,5 m a vznikalo 15 rokov. Zobrazuje našu krajinu s významnými mestami, s typickými remeslami a samotný betlehem. Očarujúcou zastávkou bola návšteva hradu Budatín, kde sme sa zoznámili nielen s drotárskym umením, ale aj s históriou regiónu a mesta Žilina. Výlet sa nám napriek drobnému mrholeniu veľmi páčil a už sa tešíme na nasledujúci.

     Mgr. Šrancová, Mgr. Ťažký, Mgr. Bročková

     

    FOTOGALÉRIA

   • Železný Hasič 2018

    Železný Hasič 2018

    14.05.2018 09:00

    Ako sa pomaly stáva tradíciou v našej škole, maturanti odboru mechanik hasičskej techniky na záver svojho štúdia a pri príležitosti patróna hasičov sv. Floriána usporadúvajú pre žiakov nižších ročníkov  súťaž  ŽELEZNÝ HASIČ spojenú s ukážkou zásahovej činnosti.

    Tak tomu bolo i tento rok. Najprv naši žiaci v spolupráci s hasičmi z DHZO Sučany pripravili ukážku poskytnutia predlekárskej prvej  pomoci, kde bol nasimulovaný pád zo stromu. Po tejto ukážke vo vestibule školy prebehla už tradičná súťaž v jednotlivých disciplínach. Na prvom úseku musel súťažiaci rozvinúť B hadicu, pripojiť k rozdeľovaču a následne pomocou 1 C hadice a prúdnice vytvoriť od rozdeľovača útočný prúd. Na druhej zasa musel tri krát prevaliť traktorovú pneumatiku aby na treťom úseku rozvinul a znova zvinul C hadicu a preniesol na určené miesto. Nasledoval posledný vytrvalostno – rýchlostný úsek, kde musel vybehnúť na tretie poschodie školského bloku, pričom medzi druhým a tretím poschodím prenášal hasiaci prístroj. Potom už nasledovalo dobehnutie do cieľa.

       Ukážky sa snažíme každým rokom obmieňať tak, aby vystihovali  celú škálu činností hasičov.

       Tento rok sa konal štvrtý ročník a jeho víťazom sa stal opäť Matej Balog. Je to vlastne jediný víťaz všetkých doposiaľ vykonaných ročníkov. Medzi svojimi bývalými ale aj terajšími spolužiakmi nenašiel premožiteľa. Ostáva len dúfať, že sa nájde niekto, kto bude v jeho rekordoch pokračovať.

      Na škodu celej akcie je len to, že súťaže sa nezúčastnili všetci prihlásení žiaci, ktorých bolo celkom 29.                                                                                          

    Ing. Anton Mäčko                                                         

     

     

     

     

     

     

     

   • Tímový záchranár

    Tímový záchranár

    09.05.2018 08:18
    Dňa 17. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili

    9. ročníka vedomostno-športovej súťaže „Tímový záchranár 2018“. Súťaž je určená študentom, ktorí sú zameraní na oblasť ochrany pred požiarmi. Súťaž sa tradične konala v areáli Strednej školy požiarnej ochrany MV SR v Žiline – Považskom Chlmci. Za našu školu bojovali dve dvojčlenné družstvá chlapcov z odboru mechanik hasičskej techniky.

    Podujatie malo veľmi dobrú úroveň a super atmosféru. O náročnosti svedčí aj to, že o niektorých súťažiacich sa musela v cieli postarať záchranná služba, nakoľko súťažiaci vydali zo seba všetko.

    Pomerne náročná súťaž sa skladala z teoretickej časti, kde súťažiaci absolvovali písomný test a športovej časti, ktorá pozostávala z plnenia desiatich hasičských disciplín.

    Tento rok sa súťaže zúčastnilo 39 družstiev z celého Slovenska. V pomerne nevľúdnom počasí sa družstvo v zložení Matej Balog a Andrej Jesenský umiestnilo na 2. mieste a družstvo Andrej Malina a Tomáš Maretta na 12. mieste vo svojej kategórii.

     

    K dosiahnutým výsledkom chlapcom gratulujeme.

     

                                                                                     Ing. Peter Šidlo

    FOTOGALÉRIA

   • 73. výročie oslobodenia mesta Martin

    73. výročie oslobodenia mesta Martin

    16.04.2018 10:34
    V kinosále našej školy uskutočnila 11.4. 2018  spomienková slávnosť.

    73. výročie oslobodenia mesta Martin

    Do Turca prišla jar.

    Jar vždy po zime príde.

    No táto bola iná jar,

    iná než všetky tie iné.

    ---------------------

    Zas je tu jar.

    A my spomínať sme prišli.

    Spomínať s vďakou a úctou k tým,

    čo nedožili jar tú,

     keď kalendár písal

    apríl jedenásty rok štyridsiaty piaty.  

     

            Po hymne SR  sme slovami básne našej bývalej kolegyne Mgr. Márie Bajnokovej zaspomínali na udalosti z roku 1945, kedy bol Martin oslobodený. Tento významný deň sa stal už tradíciou na našej škole pripomenúť si hrdinstvo bojovníkov a vojakov, ktorí v týchto ťažkých bojoch položili svoje životy.

     

               Pri tejto príležitosti sa v kinosále našej školy uskutočnila 11.4. 2018  spomienková slávnosť, ktorej sa zúčastnili významní  predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, nášho mesta  a  vzácni hostia z Klubu vojenskej histórie Bojovník pri Posádkovom klube Martin.

     

               Žiaci si v spolupráci svojich pedagógov pripravili krátky kultúrny program , vypočuli si príhovor bojovníka pána Jozefa Lovása a so záujmom si pozreli dve videoprezentácie –

    1. z oslobodzovacích bojov a 2. z  Pamätníka dvom  padlým francúzskym partizánom  v doline Malá v časti Pod skalou. Naši študenti Spojenej školy Martin si vzali tento pamätník pod svoj patronát, aby si uctili ich pamiatku, a aby neupadol do zabudnutia.

     

              V závere nášho podujatia si prítomní mohli pozrieť výstavku historických zbraní a dozvedieť sa zaujímavosti z bojov  od zástupcov z Klubu vojenskej histórie Bojovník pri Posádkovom klube Martin.

     

               Uctime si odvahu, úsilie a odhodlanie ľudí, ktorí stáli v čele historického prelomu v slovenských dejinách a navždy zmenili postavenie a kultúru nášho národa!

              

     

    PaedDr. Eva Franková

    FOTOALBUM

    VIDEO

  • Počet návštev

   Počet návštev: 7774712
  • Zvonenie

   Piatok 10. 7. 2020
   • Partneri

   •  

     

     

  • Fotogaléria

   • ocenenie_lukas_kubicka
   • Slávnostné otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska
   • Literarna_exkurz_Orava
   • luzcka_kultura
   • benikovsky
   • solid_19
   • kniznica_2019
   • Realitny vodicak
   • Tímový záchranár 2019
   • Matem_kengura_2019
   • Expert geniality (2019)
   • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní (2019)