• Novinky

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

      Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

     • Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

      Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek. Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa

     • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

      Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

      V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

     • „Aj my rozumieme po Anglicky!“

      Dňa 2. 3. 2020 sme sa so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili činohernej anglicko–slovenskej divadelnej inscenácie JACK & JOE. Žiaci si počas hry mohli utvrdiť gramatické javy a novú slovnú zásobu. Príbeh dvoch bratov bol veľmi vtipne spracovaný, doplnený vstupmi o slovnej zásobe a morálnym ponaučením na konci. Spätnou väzbou od našich študentov sme zistili, že sa im divadlo veľmi páčilo a určite by opäť prijali ďalšiu takúto možnosť navštíviť anglické predstavenie.

    • Ocenenie Lukáša Kubičku
     • Ocenenie Lukáša Kubičku

      Dňa 28.11.2019 v Dolnom Kubíne sa konalo

      Slávnostné oceňovanie žiakov stredných škôl za výskum, vedu a šport.

      Z našej školy bol ocenený žiak štvrtého ročníka Lukáš Kubička za úspešnú reprezentáciu Slovenska a našej školy v atletike a cezpoľnom behu.

     • EXKURZIA OSVIENČIM

      V rámci zážitkového vyučovania predmetu Dejepis, naša škola organizuje každý rok exkurziu do Osvienčimu a Krakova. Dňa 10.12.2019 žiaci druhých ročníkov sa zúčastnili exkurzie. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkmi pripomínajúcimi svetu zvrátenosť a obludnosť nacistického režimu.

   • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní.

    Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní.

    12.02.2019 12:07
    V lyžiarskom areáli na Kubínskej holi sa v závere januára  uskutočnili Majstrovstvá kraja žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní.

    Organizátorom sa stal Žilinský samosprávny kraj spoločne so Športovou akadémiou. Na podujatí sa zúčastnilo 134 pretekárov zo všetkých stredných škôl kraja. V dvoch disciplínach – slalome a snowboardingu sa v kategórii mladších a starších dorastencov predstavili aj dvaja žiaci našej školy - Matej Babinský a Denis Mažgút. v Kategórii mladších dorastencov v disciplíne slalom si v poli pätnástich štartujúcich vybojoval slušnú šiestu priečku Matej Babinský, v starších dorastencoch v disciplíne slalom bol na 8. priečke Denis Mažgút (33 štartujúcich).

     

   • Kurz záchrany života

    Kurz záchrany života

    04.02.2019 09:50
    Dňa 18. januára 2019 sa žiaci 3.C triedy spolu s majstrami odbornej výchovy Mgr. Drbiakovej a Mgr. Šima zúčastnili v rámci vyučovania na lekárskej fakulte v Martine kurzu prvej pomoci.
    Žiaci mali možnosť vyskúšať si resuscitáciu na pripravenej figuríne. Súčasťou kurzu bola aj prednáška a exkurzia v priestoroch fakulty. Žiaci mali taktiež možnosť vyskúšať si laparoskopickú operáciu, čo nebolo jednoduché a na ďalšej figuríne im pracovníci fakulty ukázali, ako sa prejavujú jednotlivé choroby srdca. V závere vyučovania všetci žiaci po dobu jednej minúty poskytovali resuscitáciu figuríne, čo bolo následne vyhodnotené a na základe dosiahnutých výsledkov boli ohodnotení. Priemerná úspešnosť bola 90%.
    Ďakujeme pracovníkom fakulty najmä prof. Mudr. Jane Plevkovej, PhD za priateľský prístup a veríme, že táto skúsenosť žiakom niekedy pomôže zachrániť ľudský život.
     
     
    Mgr. Katarína Drbiaková
   • Technická výchova pre ZŠ

    Technická výchova pre ZŠ

    28.01.2019 11:43
    V 1. polroku školského roka 2018/2019 Spojená škola Martin zrealizovala technickú výchovu pre základné školy,

    ktorú absolvovalo 382 žiakov druhého stupňa, čo je rekordom v jej krátkodobej histórií. Do technickej výchovy sa zapojili okrem troch ZŠ z Martina: ZŠ Dubčeka, ZŠ Hany Zelinovej, ZŠ Tomáša Zanovita aj mimomartinské školy a to ZŠ Košťany a Turčianske Teplice. Na teoretickom vyučovaní žiaci absolvovali výchovu na zlepšenie finančnej gramotnosti. Praktické vyučovanie bolo zamerané na prácu s drevom, ručné spracovanie kovov, zapájanie elektronických obvodov, decoupage techniku zdobenia predmetov a úvod do počítačových sietí. O zvýšenom záujme o technickú výchovu svedčí aj fakt, že aj v druhom polroku tohto školského roku máme nahlásený záujem zo strany ZŠ pre takmer 300 žiakov. Taktiež v 2. polroku pribudne na teoretickom vyučovaní ďalšia oblasť technickej výchovy, ktorou bude robotika.

    Srdečné poďakovanie patrí všetkým pedagógom Spojenej školy, ktorí sa podieľajú na realizácií technickej výchovy.

    FOTOGALÉRIA

   • Víťazstvo v kategórii „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“

    Víťazstvo v kategórii „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“

    10.01.2019 07:36
    SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila Výzvu na podávanie súťažných návrhov v rámci iniciatívy Európsky týždeň odborných zručností 2018.

    Súťaže boli určené pre príjemcov grantov v programe Erasmus+, t. j. pre organizácie, ktoré realizovali alebo realizujú projekt v programe Erasmus+.

    Európsky týždeň odborných zručností  a samotná súťaž už skončili. Je pre nás veľkým potešením, že naša škola túto súťaž vyhrala v kategórii „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“. Hlasovalo sa do 30.12.2018 a Spojená škola Martin získala najviac hlasov spomedzi 24 škôl z celého Slovenska. Veľké poďakovanie patrí autorovi súťažného videa – Lukášovi Gašparovi, žiakovi IV.B za samostatné vytvorenie nielen súťažného videa https://www.youtube.com/watch?v=-ieXPoaWvpM ale aj celej web stránky projektu No Enemies Violence – Egual Rights (NEVER) - http://never.webprevas.sk/index.php

    Ďalšie obrovské ďakujem patrí všetkým našim pedagógom, žiakom, rodinným príslušníkom a celej verejnosti, ktorí nás v súťaži podporili hlasovaním o najlepšie video z mobilít nášho projektu NEVER, na ktorom sme tvrdo pracovali 3 roky. Náš sen sa stal skutočnosťou.  Som dojatá, šťastná a hrdá zároveň. Ďakujem v mene všetkých našich žiakov, pre ktorých je určená výhra – finančná podpora pre jazykové vzdelávanie v sume 350€.

     

    Mgr. Andrea Fabrová

   • Exkurzia : Fabrika Oskara Schindlera v Krakove

    Exkurzia : Fabrika Oskara Schindlera v Krakove

    18.12.2018 10:41
    Dňa 13.12. 2018 študenti našej školy navštívili stálu expozíciu múzea v bývalej fabrike Oskara Schindlera,

    ktorá je venované obyvateľom Krakova a ich životu počas okupácie nacistickým Nemeckom a z múzea sme prešli cez židovskú štvrť Kazimierz na Rynok Glowny, najvačšie námestiev Európe.

    Skutočné udalosti z prelomu 30. a 40. rokov minulého storočia, svedčiace o útrapách židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny, opísal austrálsky spisovateľ Thomas Keneally vo svojej knihe z roku 1982.

    Podľa nej nakrútil americký režisér Steven Spielberg v roku 1993 film s rovnomenným názvom Schindlerov zoznam. Film získal sedem Oskarov.

    • Oskar Schindler v roku 1939, už ako člen nacistickej Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany (NSDAP), presťahoval do poľského Krakova. Dostal sa k fabrike na výrobu smaltovaných výrobkov blízko krakovského geta a jeho hlavným cieľom bolo čo najviac zbohatnúť.
    • Neskôr si čoraz viac uvedomoval nezmyselnosť a hrôzostrašnosť činov, ktoré sa dejú okolo neho, zaobchádzanie so Židmi v gete a snažil sa im pomáhať. Vo svojej továrni zamestnával okrem Poliakov aj Židov, väzňov z geta, a zabezpečoval im lepšie životné podmienky, než mali v gete.
    • Pri likvidácii geta v Krakove koncom druhej svetovej vojny Oskar Schindler spísal zoznam svojich robotníkov, väzňov z fabriky v Krakove a presúval ich do novovytvorenej vojenskej továrne na Morave do Česka. Zachránil ich tak pred istou smrťou, inak by museli ísť do koncentračného tábora.
    • Po vojne žil Schindler krátko v Nemecku. Neskôr emigroval do Argentíny. Tu podnikal s dobytkom. Pôsobil aj v Izraeli, odkiaľ sa v roku 1958 vrátil do Nemecka. Je nositeľom titulu Spravodlivý medzi národmi. Zomrel 9. októbra 1974 v nemeckom meste Hildesheim.

      

     

    FOTOGALÉRIA

  • Počet návštev

   Počet návštev: 7774686
  • Zvonenie

   Piatok 10. 7. 2020
   • Partneri

   •  

     

     

  • Fotogaléria

   • ocenenie_lukas_kubicka
   • Slávnostné otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska
   • Literarna_exkurz_Orava
   • luzcka_kultura
   • benikovsky
   • solid_19
   • kniznica_2019
   • Realitny vodicak
   • Tímový záchranár 2019
   • Matem_kengura_2019
   • Expert geniality (2019)
   • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní (2019)