Dokumenty

Odpis vysvedčenia

Pri strate dokladov vydaných školou je na vystavenie odpisu potrebné predložiť písomnú žiadosť, v ktorej bude uvedené:
 

   druh dokladu

   vysvedčenie ročníkové - uviesť ročník,

   vysvedčenie o maturitnej skúške,

   výučný list,

   vysvedčenie o záverečnej skúške,

   meno, priezvisko (aj za slobodna),

   dátum a miesto narodenia,

   rodné číslo,

   odbor,

   školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje,

   trieda,

   triedny profesor v danom školskom roku,

   telefonický kontakt

 

Žiadosť o vydanie odpisu na stiahnutie:

   Žiadosť o vydanie odpisu.docx

   Žiadosť o vydanie odpisu.doc

   Žiadost o vydanie odpisu.pdf

 

Odpis dokladu vydaného školou bude vyhotovený do 30 dní po doručení žiadosti.

 

Bližšie informácie:

   telefón : 043/400 11 51
   e-mail: ssmt.te@vuczilina.sk

 

UPOZORNENIE

   Odpisy dokladov pre bývalých žiakov SOU poľnohospodárskeho/SOŠ rybárskej z Mošoviec

vydáva Štátny archív na Bystričke – Lázkoch

   Odpisy dokladov pre bývalých žiakov SOŠ Turany vydáva Štátny archív na Bystričke – Lázkoch

 

Bližšie informácie:

   telef. kontakt:

043/430 28 96

043/413 41 23

043/438 52 43

   e-mail:  archiv@saby-pmt.vs.sk

 

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria